ASP.NET WebAPI a JSONP

W poprzednim wpisie pokazałem jak korzystać z JSONP w JQuery. Wiemy, że usługa musi rozpoznawać parametr callback i zwrócić treść w odpowiedniej formie tzn. “callback(dane)”. Załóżmy, że mamy następujący kontroler: public class DataController : ApiController { public string[] Get() { return new[] {"Hello", "World", "!!!"}; } } Domyślnie WebAPI nie wspiera JSONP. Możemy to potwierdzić […]

JSONP – wywoływanie zewnętrznych usług z JavaScript

Bardzo często tworzymy osobne usługi, które dostarczają jakieś dane. Pisząc aplikacje ASP.NET Web nierzadko chcemy korzystać z zewnętrznych usług, zamiast hostować dane w tym samym projekcie. Niestety może to spowodować problemy, jeśli chcemy skonsumować usługę w JavaScript, a należy ona do innej domeny. Załóżmy, że mamy jakąś usługę REST. Dla testów posłużyłem się http://www.mocky.io. Polecam […]

Cross-Origin Request sharing (CORS): wywoływanie zewnętrznych usług z JavaScript

Kilka postów wcześniej pisałem o JSONP, jako sposobie na wywoływanie serwisów znajdujących się w innych domenach z poziomu JavaScript. Domyślnie przeglądarki blokują takie wywołania ze względu na bezpieczeństwo. Załóżmy, że mamy następujący serwis w jakiejś domenie: Następnie w drugiej domenie mamy kod JavaScript próbujący pobrać dane z powyższej usługi: Próba połączenia się z usługą zakończy […]