My articles

Desktop app:

Original title English title
Wprowadzenie do wzorca projektowego Model-View-ViewModel na przykładzie aplikacji WPF Introduction to MVVM design pattern for WPF.
Modularne aplikacje WPF – wprowadzenie do PRISM Modular applications in WPF – introduction to PRISM
Zdarzenia i komendy w Prism Events and commands in PRISM
Prism – nawigacja na podstawie zdefiniowanych stanów Prism – state-based navigation.
Prism – nawigacja na podstawie zmiany widoków Prism – View-Switching Navigation

Azure platform:

Original title English title
Płatności Azure Azure – how to pay

Pierwsza aplikacja w Windows Azure

Windows Azure – first application

Narzędzia potrzebne, by zacząć pracę z Windows Azure

Azure Tools

Debugowanie aplikacji Azure – Intellitrace

Debugging Azure Applications – IntelliTrace

Azure Storage – Tables

Azure Storage – Tables

Azure Storage – Blobs

Azure Storage – Blobs

Azure Storage – Queues

Azure Storage – Queues

Azure Drive

Azure Drive

SQL Azure, czyli SQL Server w chmurze

SQL Server in cloud – SQL Azure

Azure AppFabric – wprowadzenie

Introduction to Azure AppFabric

Multicasting w Azure

Multicasting in Azure

Azure AppFabric i Access Control Service – uwierzytelnianie za pomocą zewnętrznych dostawców

Access Control Service – 
authentication using various identity providers

Co nowego w Azure 1.3 SDK

What is new in Azure 1.3 SDK

Zdalny pulpit w Azure

Remote Desktop and Azure

IIS w Windows Azure

Full IIS in Azure

PHP oraz platforma Azure

Azure and PHP

Java oraz platforma Azure

Azure and Java

Integracja Windows Azure AppFabric Caching z sesjami ASP.NET

Integration Windows Azure
AppFabric with ASP.NET sessions

Windows Azure AppFabric – autoryzacja dostępu do operacji WCF za pomocą tokenów SWT

Windows Azure AppFabric – authorization to WCF using SWT

Windows Azure AppFabric – połączenia bezpośrednie Windows Azure AppFabric – direct connections

Windows Azure AppFabric Cache – wprowadzenie

Introduction to Windows Azure AppFabric Cache
ASP.NET MVC 3.0 w Azure. ASP.NET MVC 3.0 and Azure platform.
Szybka aktualizacja projektu Azure za pomocą Web Deploy WebDeploy – fast Azure application deployment.
Integracja Orchard z Windows Azure Integration Orchard with Windows Azure

 

Testing:

Original title English title

Testy jednostkowe w Visual Studio

Unit testing in Visual Studio

Testy obciążenia w Visual Studio

Load testing in Visual Studio

Testowanie aplikacji ASP.NET MVC

ASP.NET MVC application testing

Testy wydajnościowe aplikacji webowych

Web performance testing

Testowanie bazy danych

Database testing in Visual Studio

Pex i Moles – narzędzia do automatycznego generowania testów jednostkowych

Pex&Moles – how to generate unit tests

 

Security:

Original title English title

Integracja Windows Identity Foundation z WCF

Windows Identity Foundation – integration with WCF

Windows Identity Foundation – integracja z ASP .NET

Windows Identity Foundation – integration with ASP.NET

Data:

Original title English title

WCF Data Services

WCF Data Services

Entity Framework – aplikacja dwuwarstwowa

Entity Framework –two-layer application

Entity Framework – aplikacja trójwarstwowa

Entity Framework – three-layer application

ASP.NET MVC

Original title English title
Orchard CMS – wprowadzenie Introduction to Orchard CMS
Razor – nowy silnik renderujący dla ASP.NET MVC 3.0 Razor – new view rendering engine for ASP.NET MVC
Wprowadzenie do ASP.NET MVC 3.0 Introduction to ASP.NET MVC 3.0.

Other:

Original title English title
NuGet – system dystrybucji bibliotek NuGet – package management system
Programowanie asynchroniczne w .NET 4.5 Asynchronous programming in
.NET 4.5
Obsługa operacji na plikach w WinRT. Streams in WinRT.

patterns & practices

Dobre i złe praktyki w C# – część I Good and bad practices in C# – part I
Dobre i złe praktyki w C# – część II (programowanie współbieżne) Good and bad practices in C# – part II (multi-threading programming)
Dobre i złe praktyki w C# – część III (programowanie współbieżne) Good and bad practices in C# – part III (multi-threading programming)
Dobre i złe praktyki w C# – część IV (programowanie współbieżne) Good and bad practices in C# – part IV(multi-threading programming)
Dobre i złe praktyki w C# – część V (LINQ) Good and bad practices in C# – part V (LINQ)
Dobre i złe praktyki w C# – część VI Good and bad practices in C# – part VI
Optymalizacja kodu C# – część I C# optimization – part I
Optymalizacja kodu C# – część II C# optimization – part II
Optymalizacja kodu C# – część III C# optimization – part III
Garbage Collector, cz. I Garbage Collector, part I
Garbage Collector, cz. II Garbage Collector, part II
Garbage Collector, cz. III (zasoby niezarządzane) Garbage Collector, part III (unmanaged resources)
Garbage Collector, cz. IV (wycieki pamięci) Garbage Collector, part IV (memory leaks)

If there is no hyperlink then it means that article still waits for a publication and will be available in public soon!

One thought on “My articles”

Leave a Reply

Your email address will not be published.