Kiedy i gdzie wykonać czasochłonne operacje inicjalizacyjne w ASP.NET 4.0

Rozważmy architekturę w której na początku ładujemy dane do cache a następnie na poszczególnych stronach wyświetlamy dane zbuforowane. Przyspieszy to oczywiście znacząco działanie aplikacji. Jednym z podejść jest załadowanie danych w momencie startu aplikacji (plik global). Rozwiązanie dobre jednak metoda Application_Start jest wywoływana tak naprawdę w momencie otrzymania pierwszego zapytania – czyli w sytuacji gdy pierwszy użytkownik naszego serwisu próbuje otworzyć stronę. Taki użytkownik doświadczy niższej wydajności systemu niż pozostali. Jednym z rozwiązań przedstawionego problemu jest wysyłanie sztucznych zapytań, które spowodują wywołanie Application_Start.

Najlepszym jednak podejściem jest wykorzystanie interfejsu IProcessHostPreloadClient i zaimplementowanie metody, która będzie wykonana przed przyjściem zapytań HTTP:

 1. Otwieramy plik konfiguracyjny applicationHost.config. Znajduje się on w C:\Windows\System32\inetsrv\config\applicationHost.config. Odnajdujemy nasz applicationPool i dodajemy\modyfikujemy atrybut startMode.
  <applicationPools>
     <add name="nazwa pool" managedRuntimeVersion="v4.0" startMode="AlwaysRunning" />
  </applicationPools> 

 2. Odnajdujemy definicję strony i dokonujemy kilka modyfikacji (serviceAutoStart) podłączających naszą klasę implementującą interfejs IProcessHostPreloadClient :
  <sites>
    <site name="MySite" id="1">
      <application path="/"
      serviceAutoStartEnabled="true"
      serviceAutoStartProvider="Warmup" >
    </application>
    </site>
  </sites>
  
  <serviceAutoStartProviders>
   <add name="Warmup" 
      type="WebApp.PreWarmUp, WebApp" />
  </serviceAutoStartProviders>

 3. Na koniec wystarczy zaimplementować odpowiednią klasę:
public class PreWarmUp :IProcessHostPreloadClient
{
  public void Preload(string[] parameters)
  {
    // implementacja czasochłonnych operacji
  }
}

W metodzie Preload możemy umieścić kod, który ma zainicjalizować dane jeszcze przed przyjściem jakichkolwiek zapytań.

Leave a Reply

Your email address will not be published.