Numeracja wierszy w SQL Server – NTILE

Kolejnym i ostatnim sposobem numeracji wierszy jest NTILE(n). NTILE dzieli zbiór wierszy na n podgrup. Każda z podgrup jest numerowana osobno. Przykład:

select NTILE(5) over(order BY ProductSubCategoryID),ProductSubcategoryID from Production.Product;

W powyższym przykładzie powstanie 5 grup – każda numerowana od 1.

One thought on “Numeracja wierszy w SQL Server – NTILE”

  1. Uwaga, ntile nie służy do numerowania wierszy a do wyznaczania kwantyli/dectli/ntili (vide funkcja kwantylowa). Tutaj podgrupę stanowią elementy z taką samą liczbą.

Leave a Reply

Your email address will not be published.