Do czego służy atrybut SCHEMABINDING?

W wielu DDL można ustawiać atrybut SCHEMABINDING. Do czego on służy?

Ustawienie SCHEMABINDING powoduje, że dany obiekt (widok, funkcja itp.) jest powiązany z wszystkimi innymi obiektami do których się odwołuje. Jeśli zatem widok korzysta z jakieś tabeli to nie może zostać ona zmieniona lub usunięta ponieważ naruszyłoby to strukturę widoku. Użycie SCHEMABINDING jest sztywnym powiązaniem i zapobiega przypadkowemu usunięcia powiązanych obiektów.

One thought on “Do czego służy atrybut SCHEMABINDING?”

Leave a Reply

Your email address will not be published.