Suma kontrolna zwróconych wierszy

Czasami warto sprawdzić, czy wartości w podanych kolumnach zostały zmienione. Najłatwiejszym sposobem jest porównanie sumy kontrolnej. Jeśli stara wartość jest różna od aktualnej oznacza to, że któreś pole zostało zmienione. W T-SQL służy do tego funkcja CHECKSUM_AGG:

select CHECKSUM_AGG(Credit) from Persons GROUP BY Persons

Podobną funkcją jest CHECKSUM – liczy sumę kontrolną, jednak dla każdego wiersza a nie dla całych grup.

Leave a Reply

Your email address will not be published.