ASP.NET MVC – pole autocomplete czyli Text Field z sugerowanymi wartościami

Czasami warto zasugerować użytkownikowi dozwolone wartości w TextBox. Przykładem jest pole edycyjne w Google, które pokazuje najczęściej wyszukiwane frazy. W tym poście stworzymy podobną kontrolkę, wykorzystując do tego bibliotekę jQuery. Całość działa oczywiście na Ajaxie. Użytkownik wpisuje jakieś wartości w polu, zapytanie jest w tle wysyłane do serwera a ten z kolei zwraca listę podpowiedzi. Należy wprowadzić również pewne opóźnienie przed dostarczeniem zapytania ponieważ w przeciwnym razie zostanie wysłanych zbyt wiele niepotrzebnych pakietów.

Najpierw umieszczamy pole edycyjne, które następnie będziemy rozszerzać o możliwość sugerowania podpowiedzi:

<input type="text" id="itemName" name="itemName" value='<%=Request.Form["itemName"] %>' />   

Następnie wystarczyć wstawić poniższy kod w jQuery:

<script type="text/javascript">
  $(function () {

    $("#itemName").autocomplete({
      source: function (request, response) {
        $.ajax({
          url: "/Tags/FindItems", type: "get", dataType: "json",
          data: { term: request.term, maxResults: 20 },
          success: function (data) {
            response($.map(data, function (item) {
              return { label: item.Title, value: item.Text, url: item.Url, type: item.Type, id: item.Id }
            }))
          }
        })
      },
      select: function (event, ui) {

     

      }
    });

  });
</script>

Jak widać większość rzeczy robi za nas jQuery. Warto zwrócić uwagę na argument url, który zawiera adres zapytania ajaxowego. To właśnie /Tags/FindItems zostanie wywołane w tle w celu pobrania sugerowanych wartości z serwera. Z kolei w ‘select’ możemy zapieścić kod JS, który będzie wywoływany po wybraniu przez użytkownika pozycji w liście.

Na zakończenie jeszcze treść metody FindItems:

public JsonResult FindItems(string term)
{
 Repositories.Search.SearchRepository repository = new Repositories.Search.SearchRepository();
 List<Repositories.Search.SearchResult> results = new List<Repositories.Search.SearchResult>();
 results.AddRange(repository.SearchPoliticians(term));
 results.AddRange(repository.SearchParties(term));

 return Json(results, JsonRequestBehavior.AllowGet);
}

Warto zwrócić uwagę na zwracany typ – JsonResult.

Leave a Reply

Your email address will not be published.