Funkcja string.Trim a T-SQL

W .NET mamy do dyspozycji funkcję Trim (string.Trim) służącą do usuwania pustych znaków (spacji) zarówno przed jak i po stringu. Przykład:

string text="    jakiś tekst  ";
trimmedText=text.Trim();
// teraz trimmedText równy jest "jakiś tekst"

Jak widać spację zostały usunięte. W T-SQL nie mamy dokładnie takiej samej funkcji ale łatwo uzyskać identyczny efekt za pomocą LTRIM oraz RTRIM:

LTRIM(RTRIM(kolumna))

Najpierw usuwamy wszystkie znaki z prawej strony a potem dopiero z lewej. Można również napisać własną funkcję opakowującą powyższy kod.

Leave a Reply

Your email address will not be published.