Integration Services i błąd DTS_E_CANNOTACQUIRECONNECTIONFROMCONNECTIONMANAGER

Dziś pisząc pewien pakiet integracyjny (integration services) napotkałem na następujący błąd:

Error: SSIS Error Code DTS_E_CANNOTACQUIRECONNECTIONFROMCONNECTIONMANAGER.  The AcquireConnection method call to the connection manager "Excel Connection Manager 1" failed with error code 0xC00F9304.  There may be error messages posted before this with more information on why the AcquireConnection method call failed.

Stworzony pakiet składał się z Excel Source. Po odpaleniu wystąpił błąd właśnie na tym elemencie. Przyczyną okazało się brak wsparcia dla procesorów 64-bitowych. Rozwiązaniem jest ustawienie właściwości Run64BitRuntime na false. Z menu głównego klikamy na Project->Properties i w otwartym oknie ustawiamy właściwość na false:

image

Leave a Reply

Your email address will not be published.