Zasady S.O.L.I.D – Dependency inversion principle

Zaczynamy standardowo od czystej definicji zasady:

 1. Kod z warstw z wyższego poziomu nie powinien zależeć od kodu z niższych warstw. Obie warstwy za to powinny być zależne od abstrakcji.
 2. Abstrakcje nie powinny zależeć od szczegółów (konkretnej implementacji). Z kolei szczegóły (implementacja) powinna zależeć od abstrakcji.

Najlepiej rozważmy to na przykładzie aplikacji enterprise. Kodem z niższej warstwy może być np. DAL (warstwa dostępu do danych) a  z wyższej – warstwa biznesowa. Według zasady, warstwa biznesowa nie może zawierać bezpośrednio referencji do DAL:

class BusinessLayer
{
  private DataContext m_DataContext=new DataContext();
  
  public void SubmitOrder()
  {
    m_DataContext.Orders.Add( new Order());
  }
}

Wyobraźmy sobie, że pewnego dnia zmienia się dostawca warstwy dostępowej (np. z nHibernate na EntityFramework). Wtedy warstwa wyższego poziomu (biznesowa) musi również zostać zaktualizowana. Ponadto ze względu na zmianę kodu ponownie należy przetestować klasę. Zgodnie z zasadą kod powinien być zależny wyłącznie od abstrakcji a nie szczegółów:

class BusinessLayer
{
  private IDataContext m_DataContext=null;

  public BusinessLayer(IDataContext context)
  {
    m_DataContext=context;
  }
  public void SubmitOrder()
  {
    m_DataContext.Orders.Add( new Order());
  }
}

Ewentualna zmiana DAL wymaga tylko wstrzyknięcia poprzez konstruktor konkretnej implementacji. Innym rozwiązaniem jest skorzystanie z wzorca fabryka, plugin lub lokalizator.

One thought on “Zasady S.O.L.I.D – Dependency inversion principle”

 1. Czy należy stosować interface’y w ramach tej samej warstwy? Różne źródła różnie do tego podchodzą. Chodzi przykładowo o sytuację, gdzie w relacji mamy pracownika i pracodawcę.

Leave a Reply

Your email address will not be published.