ASP.NET Core – wstrzykiwanie zależności

ASP.NET Core ułatwia w znaczący sposób IoC. Przede wszystkim wbudowano w framework dosyć prostą implementację IoC. Oznacza to, że w wielu przypadkach nie trzeba już instalować zewnętrznych framework’ow takich jak AutoFac.  W pliku Startup znajdziemy metodę ConfigureServices:

    public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
    {
      // Add framework services.
      services.AddApplicationInsightsTelemetry(Configuration);

      services.AddMvc();
    }

Jeśli chcemy zarejestrować instancję jako singleton wtedy wystarczy:

services.AddSingleton<ITest, ConcreteTest>();

Nic więcej nie trzeba konfigurować. Instancja automatycznie zostanie wstrzyknięta do kontrolerów jak i widoków. Sprawa w przypadku kontrolerów wygląda prosto i wystarczy po prostu stworzyć konstruktor:

    public HomeController(ITest test)
    {
      _test = test;
    }

W przypadku widoków, również możemy korzystać z wstrzykniętych instancji:

@using Microsoft.Extensions.Configuration
@inject ITest test

@{
  ViewData["Title"] = "About";
}

<h2>@ViewData["Title"].</h2>


<h3>@ViewData["Message"]</h3>
@test.GetText()


AddSingleton tworzy oczywiście pojedynczą instancję. Istnieje również metoda AddTriansient:

services.AddTransient<ITest, ConcreteTest>();

Tworzy ona nową instancję za każdym razem, gdy dochodzi do wstrzyknięcia.

Inny sposób to AddScoped:

services.AddScoped<ITest, ConcreteTest>();

AddScoped będzie współdzielić instancję w ramach tego samego zapytania. Przydatne, kiedy mamy wiele klas do których wstrzykujemy ten sam typ. W wielu przypadkach nie ma potrzeby tworzenia osobnych instancji.

One thought on “ASP.NET Core – wstrzykiwanie zależności”

 1. W ramach ciekawostek warto poczytać o przyszłości wbudowanego DI w tym wątku na GitHubie:
  https://github.com/aspnet/DependencyInjection/pull/416
  i przeniesionej dyskusji tutaj:
  https://github.com/aspnet/DependencyInjection/issues/433

  Generalnie twórcy innych kontenerów DI mieli sporo zastrzeżeń co do zachowania i interfejsu jakim się charakteryzuje wbudowany kontener. Przede wszystkim taki -> http://blog.ploeh.dk/2014/05/19/conforming-container/

  Bardzo ciekawa i pouczająca lektura 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published.