Cykl BDD\TDD

Zarówno o BDD, jak i TDD wiele razy już pisałem. Najważniejszą rzeczą w TDD jest sekwencja red-green-refactor.  Zwykle BDD\TDD przybiera następującą postać:

 1.  Zaczynamy od etapu BDD. Definiujemy wymagania za pomocą języka rozumianego zarówno przez programistów jak i jak BA\PO. Za pomocą Specflow możemy zdefiniować np. następujący test:
    Given I have entered 50 into the calculator
    And I have entered 70 into the calculator
    When I press add
    Then 120 should be displayed on the screen
  
 2. W celu zaimplementowania powyższej specyfikacji, rozpoczynamy cykl TDD. W tym celu tworzymy serie klasycznych testów jednostkowych. Cykl TDD trwa do momentu, kiedy specyfikacja z punktu pierwszego zostanie zaimplementowana.
 3. Definiujemy następną specyfikację, rozpoczynając zatem kolejny cykl TDD.

Innymi słowy, na każdą specyfikacje BDD, przypada ileś testów TDD. Wszystko jest wykonywane na zasadzie red-green-refactor. Definiując specyfikację BDD w punkcie pierwszym, oczywiście taki test będzie czerwony dopóki nie przeprowadzimy cyklu TDD.

Leave a Reply

Your email address will not be published.