Odczytywanie współrzędnych geograficznych

Ostatnio musiałem odczytać współrzędne geograficzne na podstawie nazwy lokalizacji.

Pierwszą opcją, którą sprawdziłem był pakiet “GoogleMaps.LocationServices”. Po instalacji NuGet, odczytanie współrzędnych było bardzo proste:

      var gls = new GoogleLocationService();
      var location = gls.GetLatLongFromAddress("Warsaw, Poland");

      Console.WriteLine("{0}, {1}", location.Latitude,location.Longitude);

Wynik:
1

Rozwiązanie bardzo proste. Biblioteka korzysta z Google Maps, ale niestety ma limity na liczbę zapytań w ciągu dnia. Co gorsza, nie istnieje możliwość zwiększenia tego limitu.

Z tego względu zdecydowałem się na bezpośrednie połączenie z Google API, a konkretnie z Geocoding API. Co prawda, rozwiązanie też ma limity dzienne, ale po darmowej rejestracji uzyskamy limit 100k dziennie, co w moim w wypadku było wystarczające. API jest w formie REST:
“https://maps.googleapis.com/maps/api/geocode/json?address=Warsaw,Poland&key=YOUR_API_KEY”

Oczywiście należy najpierw uzyskać klucz, rejestrując konto na Console Google. Przykładowa odpowiedź przychodzi w następującym formacie:

{
  "results" : [
   {
     "address_components" : [
      {
        "long_name" : "Warsaw",
        "short_name" : "Warsaw",
        "types" : [ "locality", "political" ]
      },
      {
        "long_name" : "Warszawa",
        "short_name" : "Warszawa",
        "types" : [ "administrative_area_level_3", "political" ]
      },
      {
        "long_name" : "Warszawa",
        "short_name" : "Warszawa",
        "types" : [ "administrative_area_level_2", "political" ]
      },
      {
        "long_name" : "Masovian Voivodeship",
        "short_name" : "Masovian Voivodeship",
        "types" : [ "administrative_area_level_1", "political" ]
      },
      {
        "long_name" : "Poland",
        "short_name" : "PL",
        "types" : [ "country", "political" ]
      }
     ],
     "formatted_address" : "Warsaw, Poland",
     "geometry" : {
      "bounds" : {
        "northeast" : {
         "lat" : 52.3679992,
         "lng" : 21.2710983
        },
        "southwest" : {
         "lat" : 52.0978767,
         "lng" : 20.8512898
        }
      },
      "location" : {
        "lat" : 52.2296756,
        "lng" : 21.0122287
      },
      "location_type" : "APPROXIMATE",
      "viewport" : {
        "northeast" : {
         "lat" : 52.3679992,
         "lng" : 21.2710983
        },
        "southwest" : {
         "lat" : 52.0978767,
         "lng" : 20.8512898
        }
      }
     },
     "place_id" : "ChIJAZ-GmmbMHkcR_NPqiCq-8HI",
     "types" : [ "locality", "political" ]
   }
  ],
  "status" : "OK"
}

Generując automatycznie klasy C# w Visual Studio na podstawie JSON uzyskamy:

 public class Rootobject
  {
    public Result[] results { get; set; }
    public string status { get; set; }
  }

  public class Result
  {
    public Address_Components[] address_components { get; set; }
    public string formatted_address { get; set; }
    public Geometry geometry { get; set; }
    public string place_id { get; set; }
    public string[] types { get; set; }
  }

  public class Geometry
  {
    public Bounds bounds { get; set; }
    public Location location { get; set; }
    public string location_type { get; set; }
    public Viewport viewport { get; set; }
  }

  public class Bounds
  {
    public Northeast northeast { get; set; }
    public Southwest southwest { get; set; }
  }

  public class Northeast
  {
    public float lat { get; set; }
    public float lng { get; set; }
  }

  public class Southwest
  {
    public float lat { get; set; }
    public float lng { get; set; }
  }

  public class Location
  {
    public float lat { get; set; }
    public float lng { get; set; }
  }

  public class Viewport
  {
    public Northeast1 northeast { get; set; }
    public Southwest1 southwest { get; set; }
  }

  public class Northeast1
  {
    public float lat { get; set; }
    public float lng { get; set; }
  }

  public class Southwest1
  {
    public float lat { get; set; }
    public float lng { get; set; }
  }

  public class Address_Components
  {
    public string long_name { get; set; }
    public string short_name { get; set; }
    public string[] types { get; set; }
  }

W przypadku usług REST, standardowo używam RestSharp+JSON.NET:

      var query = "https://maps.googleapis.com/maps/api/geocode/json?address=Warsaw,Poland&key=API_KEY";

      var client = new RestClient(query);
      var response = client.Get<dynamic>(new RestRequest());

      Rootobject data = JsonConvert.DeserializeObject<Rootobject>(response.Content);
      
      Console.WriteLine("{0}, {1}", data.results[0].geometry.location.lat, data.results[0].geometry.location.lng);

W praktyce, automatycznie wygenerowane klasy zostałyby zastąpione czytelniejszą strukturą. Tyle jednak wystarczy na szybkie sprawdzenie możliwości API.

Leave a Reply

Your email address will not be published.