ASP.NET WebAPI – Pakiet Microsoft.Owin.Testing

W poprzednim wpisie pokazałem częściowo pakiet Owin do testowania. Został on użyty do testów dostawcy. Myślę, że zasługuję on na osobny wpis, ponieważ często w testach integracyjnych czy UI jest przydatny.

Owin.Testing to nic innego jak testowy serwer WWW. Zamiast odpalać proces IIS ręcznie w SetUP, można skorzystać z Owin. Stwórzmy zatem projekt dla testów i zainstalujmy kilka pakietów:

1. nUNit
2. Microsoft.Owin.Testing
3. Microsoft.Owin.Host.HttpListener
4. Restsharp

Następnie podstawowy test wygląda następująco:

  [TestFixture]
  public class WebTests
  {
    [Test]
    public void OwinAppTest()
    {
      using (WebApp.Start<Mystartup>("http://localhost:5454"))
      {
        var httpclient = new RestClient("http://localhost:5454");
        var response = httpclient.Get(new RestRequest("/api/values"));

        string content = response.Content;

        // assert
      }
    }
  }

Widzimy, że musimy stworzyć OWIN startup w aplikacji ASP.NET WebAPI. Tworzymy zatem plik z szablonu:
1

Domyślnie zostanie wygenerowany następująca klasa:

  public class MyStartup
  {
    public void Configuration(IAppBuilder app)
    {
      // For more information on how to configure your application, visit http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=316888
    }
  }

Musimy umieścić tam kod, który zwykle zostaje wykonany zamiast Global.asax. Oznacza to, że możemy usunąć Global.asax, a następnie umieścić w MyStartup następującą konfigurację:

 public class MyStartup
  {
    public void Configuration(IAppBuilder app)
    {
      var config = new HttpConfiguration();

      WebApiConfig.Register(config);

      app.UseWebApi(config);

    }
  }

Aby powyższy kod skompilował się, należy najpierw zainstalować w projekcie WebApi pakiety “Microsoft.AspNet.WebApi.OwinSelfHost” oraz “Microsoft.Owin.Host.SystemWeb”. Pierwszy pakiet jest potrzebny, aby mogło się hostować aplikację w procesie, a nie w IIS. Powyższy test, nie będzie odpalać zatem jakiejkolwiek instancji IIS.

Z kolei drugi pakiet (SystemWeb) jest wymagany w celu odpalenia Startup, w momencie hostowania aplikacji w IIS.

Za pomocą Owin, w łatwy sposób można odpalać aplikacje self-host. Analogiczne pakiety można znaleźć m.in. dla Nancy.

Leave a Reply

Your email address will not be published.