Visual Studio 15 Preview: Wykonywanie kodu w oknie Interactive.

O oknie “Interactive” pisałem już tutaj. Bardzo pożyteczna funkcja, w moim przypadku zastępująca LinqPad.

W wersji 15 Preview (którą można pobrać z stąd), dodano możliwość wykonywania zaznaczonego kodu. Załóżmy, że funkcja Main wygląda następująco:

1

Możliwe jest teraz zaznaczenie kodu i wykonanie go w oknie Interactive C#:

2

Warto zwrócić uwagę również na skrót – Ctrl+E. To bardzo pożyteczne, gdy chcemy szybo coś przetestować. Okno otworzy się automatycznie i zostanie wykonany zaznaczony kod:

3

Niby nic wielkiego, ale wiele razy musiałem otwierać LinqPad, albo w przypadku wersji 2015 ręcznie okno Interactive.

Leave a Reply

Your email address will not be published.