c# 7.0 – Operator “Is”

W C# 7.0 operator Is, a konkretniej dopasowywanie typów, zostało ulepszone. We wcześniejszych wersjach, byliśmy zmuszeni do pisania następującego kodu:

object test = 5;

if(test is int)
{
int integerValue = (int)test;

Console.WriteLine(integerValue.GetType());
Console.WriteLine(integerValue * 5);
}

W wersji C#, możliwa jest uproszczona konstrukcja:

      object test = 5;

      if(test is int integerValue)
      {
        Console.WriteLine(integerValue.GetType());
        Console.WriteLine(integerValue * 5);
      }

Jeśli zmienna jest danego typu, automatycznie zostanie zrzutowana. Innymi słowy, za pomocą jednego operatora wykonujemy 3 operacje: sprawdzenie typu, zrzutowanie oraz wykonanie instrukcji warunkowej. W poprzednich wersjach, możliwe było zrobienie czegoś podobnego, ale powstały kod zwykłe był mniej przejrzysty.
Po skompilowaniu, kod jest skonwertowany do postaci z operatorem “as”:

			object test = 5;
			int? num = test as int?;
			int integerValue = num.GetValueOrDefault();
			bool hasValue = num.HasValue;
			if (hasValue)
			{
				Console.WriteLine(integerValue.GetType());
				Console.WriteLine(integerValue * 5);
			}

W następnym wpisie, pokażę kilka kolejnych zmian, które pojawiły się w w obrębie dopasowywania typów.

6 thoughts on “c# 7.0 – Operator “Is””

 1. W sumie dziwię się, czemu integerValue jest ustalane przed sprawdzeniem warunku (hasValue). Jeśli warunek będzie fałszem to niepotrzebnie będą odłożone dane na stosie.

 2. Swojego czasu stworzyłem fluent helper, który działał podobnie – oczywiście w C# 7.0 już nie jest potrzebny 🙂

  obj.DetermineType()
            .When((MyClass target) => { /* action */ })
            .When((OtherClass target) => { /* action */ })
            .Resolve();
  
 3. Takie trochę teoretyzowanie ale ciekaw jestem czy ten operator jest thread-safe. Bo np. jeżeli is dopasuje wzorzec a międzyczasie inny wątek zmieni nam typ to wtedy rzutowanie się wywali podobnie jak wcześniej używanie IS a później AS.

 4. @Tom

  Ja tu bardziej widzę problem z zasięgiem tego integera. Dla mnie intuicyjnie jego zasięg powinien być wewnątrz if’a.

 5. Swoją drogą, kod z pierwszego snippeta nie jest zbyt dobry. “is” tak naprawdę wykonuje pod maską rzutowanie. Zatem w tym przypadku używając “is”, a następnie rzutowania (int), wykonujemy operację rzutowania 2 razy. To nie jest sposób w jaki powinno się wykorzystywać “is”.

  Myślę, że bardziej odpowiedni byłby w tym przypadku operator “as”.

  var value = x as int?;
  if (value != null)
  {
  // do something
  }

Leave a Reply

Your email address will not be published.