C# 7.0: Literały binarne

Kolejną ciekawostką z wersji 7.0 są literały binarne. Od dawna w c# możliwe było prezentowanie wartości w systemie szesnastkowym np.:

   int a = 0xF;
   Console.WriteLine(a);

Na ekranie wyświetli się liczba w systemie dziesiętnym czyli 15. Analogicznie w 7.0 możemy napisać kod z liczbami binarnymi:

    int a = 0b1111;
    Console.WriteLine(a);

Powyższy kod we wcześniejszych wersjach nie skompilowałby się. Literały binarne zaczynamy od prefiksu 0b. Dla większości użytkowników jest to raczej ciekawostka, przydatna jedynie w nauce podstawowych algorytmów.

Kolejną ciekawostką, która aczkolwiek może być ciekawsza dla większej grupy programistów, jest możliwość separacji cyfr w literałach. Załóżmy, że mamy bardzo długą stałą, np.:

   int a = 7676242;
   Console.WriteLine(a);

Liczba nie jest zbyt czytelna. Za pomocą znaku podkreślenia, w C# 7.0 możemy:

  int a = 7_676_242;
  Console.WriteLine(a);

Oczywiście można korzystać z dowolnej liczby podkreśleń, np.:

int a = 7______676______242;
Console.WriteLine(a);

Wygląda to bardziej przejrzyście. Nic wielkiego, ale czasami przydatne.

Leave a Reply

Your email address will not be published.