LINQ: GroupJoin

Dzisiaj podstawy, ale wcześniej nie miałem potrzeby skorzystania z  funkcji GroupJoin. Myślę, że prosty przykład jest najlepszą dokumentacją.

Dosyć częstą używaną funkcją jest GroupBy. Jeśli mamy np. listę zamówień w postaci (IdCustomer, Name), wykonując GroupBy na IdCustomer otrzymamy słownik, gdzie kluczem jest identyfikator zamówienia, a wartością lista zamówień danego klienta.

GroupJoin, jak sama nazwa sugeruje jest połączeniem Join z GroupBy. Załóżmy, że mamy następujące encje:

  class CustomerInfo
  {
    public int Id { get; set; }
    public string Name { get; set; }
  }

  class Order
  {
    public int IdCustomer { get; set; }
    public string Name { get; set; }
  }

Następnie przykładowe dane, definiujące relacje wyglądają następująco:

      var customers = new CustomerInfo[3];
      customers[0] = new CustomerInfo() { Id = 1, Name = "Piotr" };
      customers[1] = new CustomerInfo() { Id = 2, Name = "Pawel" };
      customers[2] = new CustomerInfo() { Id = 3, Name = "tertert" };

      var orderList = new Order[5];
      orderList[0] = new Order() { IdCustomer = 1, Name = "Zamowienie 1" };
      orderList[1] = new Order() { IdCustomer = 1, Name = "Zamowienie 1 a" };
      orderList[2] = new Order() { IdCustomer = 2, Name = "Zamowienie 2 a" };
      orderList[3] = new Order() { IdCustomer = 2, Name = "Zamowienie 2 b" };
      orderList[4] = new Order() { IdCustomer = 3, Name = "Zamowienie 3" };

W celu uzyskania zamówień dla konkretnego klienta wystarczy:

      var customerOrders = customers.GroupJoin(orderList, x => x.Id, x => x.IdCustomer, (customer, orders) => new
      {
        CustomerName = customer.Name,
        Orders = orders.ToArray()
      });

      foreach (var customerOrder in customerOrders)
      {
        Console.WriteLine(customerOrder.CustomerName);

        foreach (var order in customerOrder.Orders)
        {
          Console.WriteLine("\t{0}", order.Name);
        }
      }

Wynikiem będzie lista klientów wraz z zamówieniami:
1

3 thoughts on “LINQ: GroupJoin”

 1. Czy LINQ to Entities radzi sobie z translacją tego na SQL?

  Nie tyle sobie dobrze radzi, co jest on konieczny do użycia odpowiednika SQLowego Left Joina.

Leave a Reply

Your email address will not be published.