SQL prompt – IntelliSense w SQL Management Studio

Większość czasu spędzam z C#, a nie z TSQL. Tym bardziej narzędzie SQL prompt zaskoczyło mnie pozytywnie, ponieważ dzięki niemu, mam namiastkę IntelliSense  dostępnego w Visual Studio.

Bardzo często nie znam parametrów wejściowych danej funkcji w TSQL. W Visual Studio przyzwyczajony byłem, że naciskałem CTRL+Space i wszystko stawało się jasne.

Niestety SQL Prompt to płatne narzędzie i możemy tylko za darmo korzystać z wersji trial.  Moim zdaniem ceny są dość wysokie. ale jak ktoś pracuje w firmie, która zakupiła bundle różnych narzędzi od RedGate, wtedy może cieszyć się również SQL Prompt.

Załóżmy, że mamy tabelę “Article” i chcemy napisać Insert into. Za pomocą SQL Prompt, wystarczy, że napsizemy “INSERT INTO Article”, a zostanie wygenerowany szablon.

Screen:

1

Wygenerowany szablon:

INSERT INTO dbo.Articles
    ( Id, Title, Content )
VALUES ( 0, -- Id - int
     N'', -- Title - nchar(10)
     N'' -- Content - nchar(500)
     )

Komentarze określające typ kolumn, to również bardzo przydatna informacja, jak i dobra praktyka.
Podobnie wygląda sprawa z wywoływaniem procedur. Wystarczy podać nazwę procedury, a automatycznie zostanie wygenerowany szablon (tutaj przykład dla tSQLt.AssertEqual):

EXEC tSQLt.AssertEquals @Expected = NULL, -- sql_variant
  @Actual = NULL, -- sql_variant
  @Message = N'' -- nvarchar(max)

Inna “ukryta” funkcjonalność SQL Prompt to skrót CTRL+F12. Wystarczy, że zaznaczymy dowolną procedurę lub kolumnę, a po naciśnięciu wspomnianego skrótu klawiszowego, dany element zostanie podświetlony w Object Explorer. Zachowanie analogiczne do Shift+Alt+L w Resharper i zaznaczania aktualnego pliku w Solution Explorer.

Ponadto, korzystam często z możliwości formatowania kodu dostarczonego przez SQL Prompt i podoba mi się, że słowa kluczowe automatycznie są zamieniane na wielkie litery.

4 thoughts on “SQL prompt – IntelliSense w SQL Management Studio”

 1. Taki sam efekt można osiągnać w Sql Management Studio. PPM na tabeli lub procedurze -> Script Table As -> (Create/ Insert/ Select/ Update/ Exec ..)
  Chociaż na pewno wyżej wspomniane narzędzie ma więcej funkcji 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published.