HSTS w ASP.NET z użyciem biblioteki NWebsec

W poprzednim poście opisałem zasadę działania protokołu HTTP Strict Transport Security. W skrócie najważniejsze punkty to:

 • Serwer zwraca specjalny nagłówek “Strict-Transport-Security”, który powinien być przesyłany wyłącznie przez HTTPS.
 • Po otrzymaniu nagłówka od serwera, przeglądarka zawsze będzie łączyć się przez HTTPS, a nie HTTP. Użytkownik jeśli nawet będzie chciał użyć HTTP, przeglądarka dokona wewnętrznego przekierowania na HTTPS (307 – internal redirect).

Oczywiście można samemu zwracać odpowiedni nagłówek, ale lepiej skorzystać z gotowych pakietów nuget. Często programiści zawsze zwracają strict-transport-security, co jest również błędne – specyfikacja mówi wyraźnie, że powinno go zwracać się wyłącznie przez https.

Skorzystamy zatem z pakietu NWebsec.  Zestaw zawiera wiele różnych bibliotek związanych z bezpieczeństwem aplikacji webowych. W naszym przypadku zainteresowani jesteśmy wyłącznie HSTS.

Po zainstalowaniu,  wystarczy w OWIN startup:

  public class Startup
  {
    public void Configuration(IAppBuilder app)
    {
      app.UseHsts(options => options.MaxAge(seconds: 10886400).IncludeSubdomains().Preload());
    }
  }

Za pomocą FluentInterface możemy łatwo zmodyfikować każdy parametr nagłówka. Jeśli odpalimy teraz aplikacje, zobaczymy, że faktycznie nagłówek jest zwracany:

1

Warto jednak wciąż wymuszać globalnie HTTPS za pomocą atrybutu RequiresHttpsAttribute:

  public class FilterConfig
  {
    public static void RegisterGlobalFilters(GlobalFilterCollection filters)
    {
      filters.Add(new HandleErrorAttribute());
      filters.Add(new RequireHttpsAttribute());
    }
  }

Ważne to jest dla pierwszego odczytania HSTS oraz stanowi to drugą warstwę bezpieczeństwa (np. gdyby dana przeglądarka nie wspierała HSTS).

Leave a Reply

Your email address will not be published.