Resharper: Postfix templates

Postfix templates to kolejne usprawnienie, dzięki któremu nie musimy korzystać co chwilę z myszki i skakać między liniami kodu. Postfix templates mają za zadanie uniknięcie cofania się kursorem do początku linii. Na przykład, jeśli definiujemy warunek, wtedy jeśli chcemy dodać IF, musimy cofnąć się. Podobnie z pętlami, using, lock i innymi konstrukcjami. Postfix oznacza, że szablon aplikujemy na końcu linii.

Postfix templates zostało zintegrowane z Resharper 10.0. Mój ulubiony szablon to “.var”. Bardzo często deklarujemy zmienne w następujący sposób:

var stringBuilder = new StringBuilder();

Za pomocą szablonów możemy napisać “StringBuilder.var” i zostanie wygenerowany powyższy kod. Ponadto, Intellitrace podpowie nam StringBuilder więc tak naprawdę będziemy musieli napisać coś w stylu “Str.var”. Screenshot:

1

Po naciśnięciu enter, zostanie wygenerowany kod:

2

Oczywiście trochę to zajmie czasu, aby zapamiętać wszystkie skróty szablonów oraz przyzwyczaić się do nich.  Na szczęście są one na tyle wygodne, że po pewnym czasie stają się tak naturalne, jak “alt+enter”.  Jeśli chcemy wyrzucić wyjątkiem wtedy wpisujemy:

3

Szablon wygeneruje oczywiście:

threw new NotImplementException();

Proszę zwrócić uwagę, że pierwsza cześć jest zawsze silnie typowana. Oznacza to, że w praktyce wystarczy, że naciśniemy kilka klawiszy i wyjątek zostanie wyrzucony (szczególnie, że nie ma spacji między nazwą wyjątku, a .throw). Wsparcie intellitrace jest jeszcze bardziej przydatne.

Kolejny przydatny szablon to .if. Najpierw piszemy warunek, np. a>5, a potem za pomocą .if wygenerujemy instrukcję warunkową:
4

Do dyspozycji mamy również różne typy pętli. Szczególnie interesującą jest .forr, czyli for iterujący od końca do początku tablicy:

5

Wygenerowany kod:

     for (var i = data.Length - 1; i >= 0; i--)
     {
       
     }

Z ciekawszych skrótów jest jeszcze: .null,.notnull czy .switch.

Pełna lista szablonów znajduje się tutaj. Nie chcę tutaj opisać każdej instrukcji osobno bo najlepiej po prostu popraktykować to samemu – na początku jest trudno przyzwyczaić się.

Leave a Reply

Your email address will not be published.