AKKA.NET – czas życia aktorów, zdarzenia (hooks)

Dzisiaj zacząłem pisać post o hierarchii aktorów. Jest to bardzo ważny element w celu osiągnięcia skalowalności i dobrej obsługi błędów (np. poprzez izolacje wadliwych aktorów).

W połowie jednak stwierdziłem, że najpierw wypada napisać krótki wpis o zdarzeniach (hooks), jakie możemy zdefiniować w AKKA. Pozwoli nam to potem lepiej zrozumieć przepływ informacji w hierarchiach aktorów.

Każdy aktor,  może znajdować się w następujących etapach:

 • Starting – aktor został dopiero stworzony i nie przetwarza jeszcze wiadomości
 • Receiving – aktor może teraz otrzymywać wiadomości
 • Stopping – zwalnianie zasobów
 • Terminated – aktor nie może już otrzymywać wiadomości, ponadto w tym stanie, nie może zostać już wznowiony.
 • Restarting – aktor aktualnie jest resetowany. Oznacza to, że po restarcie może przejść do “Starting”, a potem do “Receiving”, czyli będzie w stanie ponownie przetwarzać wiadomości.

Z perspektywy kodu, poszczególne stany można obserwować, przeciążając odpowiednie metody:

 • OnStart  (Starting) – metoda wywołana przed rozpoczęciem otrzymywania jakichkolwiek wiadomości
 • PostStop (Stopping) – zwalnianie zasobów
 • PreRestart – przed rozpoczęciem restartu.
 • PostRestart po zakończeniu restartu, ale jeszcze przed ponownym wywołaniem OnStart.

Kod:

 class FooActor : UntypedActor
  {
    protected override void OnReceive(object message)
    {
      Console.WriteLine("Received: {0}", message);
    }

    protected override void PreStart()
    {
      Console.WriteLine("PreStart");
      base.PreStart();
    }

    protected override void PostStop()
    {
      Console.WriteLine("PostStop");
      base.PostStop();
    }

    protected override void PreRestart(Exception reason, object message)
    {
      Console.WriteLine("PreRestart");
      base.PreRestart(reason, message);
    }

    protected override void PostRestart(Exception reason)
    {
      Console.WriteLine("PostRestart");
      base.PostRestart(reason);
    }
  }

W celu przetestowania możemy:

      var system = ActorSystem.Create("system");
      var actor = system.ActorOf<FooActor>();

      actor.Tell("Hello World!");
      system.Shutdown();
      system.AwaitTermination();

Poszczególne metody, przydadzą się w następnym wpisie, poświęconym hierarchii aktorów oraz relacjami między aktorami. Każdy z aktorów może być zarządcą więc śledzenie czasu życia aktorów jest pomocne w zrozumieniu tych zasad.

Leave a Reply

Your email address will not be published.