Resharper\Visual Studio: Kilka przydatnych skrótów, część II

Dzisiaj kolejna część o moich ulubionych skrótach.

1. Ctrl+[ – przejście do deklaracji metody. Szczególnie przydatne z pracą z legacy code, gdzie nie jest to zawsze takie oczywiste… Często korzystam  z tej komendy w połączeniu z Ctrl+R, czyli zmiany nazwy metody.  Inna kombinacja to Ctrl+Shift+[, która zaznacza całą deklarację metody (sygnatura + ciało).

2. Wszyscy chyba kojarzą skróty Ctrl+N\Ctrl+T, umożliwiające wyszukiwanie plików, klas oraz metod. Ciekawą rzeczą jest, że wspierana jest składnia Camsel Case. Jeśli mamy  klasę o nazwie SqlDataReader, wystarczy wpisać sdr i będziemy mieli dokładne dopasowanie. Chyba wszyscy programiści C# korzystają z CamelCase więc jest to bardzo ciekawe udogodnienie ze strony Resharper.

3. Shift+Alt+L – zaznacza plik danej klasy w solution explroer. Przydatne, gdy korzystamy najpierw z CTRL+T w celu znalezienia klasy, a potem chcemy zobaczyć gdzie ona znajduje się w solucji.

4. Ctrl+k+d – formatowanie kodu. Zamiast czekać aż zamkniemy klamrę, wystarczy skorzystać z tego skrótu w celu dodania uporządkowania kodu.

5. Ekstrakcja zmiennej – Crl+R, V. Często mamy metody, które jako parametry przyjmują serie innych wywołań np. Test(Test1(Test2())). Czasami jest to nieprzejrzyste i lepiej umieścić wywołania w osobnych liniach kodu np. int test2Value = Test2(); Zaznaczając dane wywołanie i naciskając wspomnianą kombinację, automatycznie zostanie wydobyta zmienna.

6. Ekstrakcja metod – Ctrl+R, M  – analogicznie, wystarczy zaznaczyć fragment kodu, a zostanie on przeniesiony do nowej metody.

7. Ekstrakcja pól – Ctrl+R, F

8. Jeśli tylko mogę to pracuję z nCrunch i wtedy po prostu nie muszę odpalać ręcznie testów. Jeśli nie mam tego luksusu, wtedy Resharper jest przydatny. Ctrl+U,L uruchomi wszystkie testy w danej solucji.

9. Ctrl+R,S – zmiana sygnatury. Jeśli tylko metoda jest zaznaczona (przydatny skrót Ctrl+[), wtedy pojawi się następujące okno:

1

 

Najczęściej korzystam ze zmiany kolejności parametrów. Resharper automatycznie zaktualizuje nie tylko sygnaturę, ale również wszelkie wywołania.

10. Nawigacja między metodami – Alt+Up albo Alt+Down – spowoduje przejście do kolejnej lub poprzedniej metody w danej klasie.

2 thoughts on “Resharper\Visual Studio: Kilka przydatnych skrótów, część II”

Leave a Reply

Your email address will not be published.