Cross-Origin Request sharing (CORS): Atrybut EnableCors

O atrybucie EnableCors już wspomniałem w pierwszym poście o CORS.  Dzisiaj chciałbym przyjrzeć mu się dokładniej.  Dla przypomnienia, najczęściej dekoruje im się kontrolery:

  [EnableCors( "http://localhost:24018","*","*")]
  public class ValuesController : ApiController
  {
    // GET api/values/5
    public string Get()
    {
      return "Hello World@";
    }
  }

Możliwe jest jednak dołączenie go do pojedynczej metody (akcji):

  public class ValuesController : ApiController
  {
    [EnableCors("http://localhost:24018", "*", "*")]
    public string Get()
    {
      return "Hello World";
    }
  }

Jeśli chcemy nałożyć atrybut globalnie, wtedy w WebConfig możemy:

  public static class WebApiConfig
  {
    public static void Register(HttpConfiguration config)
    {

      var cors = new EnableCorsAttribute("http://localhost:24018", "*", "*");
      config.EnableCors(cors);

      // Web API routes
      config.MapHttpAttributeRoutes();

      config.Routes.MapHttpRoute(
        name: "DefaultApi",
        routeTemplate: "api/{controller}/{id}",
        defaults: new { id = RouteParameter.Optional }
      );
    }
  }

Origin określa adres klienta czyli konsumenta danej usługi. W powyższym przypadku wyłącznie http://localhost:24018 uzyskuje dostęp do API. Możemy przekazać gwiazdkę (*) jeśli chcemy zezwolić wszystkim klientom:

[EnableCors(origins: "*", 
  headers: "*", methods: "*")]

Oczywiście odradzam akceptowanie wszystkich klientów ze względu na bezpieczeństwo. Każde zapytanie AJAX, będzie mogło korzystać z naszego API, co potencjalnie może być wykorzystane np. w phishing.
Dozwolone jest również przekazanie listy adresów po przecinku:

[EnableCors(origins: "http://www.address1.com,http://www.address2.com"", 
  headers: "*", methods: "*")]

We wszystkich parametrach można podać listę wartości po przecinku. Na przykład:

[EnableCors(origins: "http://www.address1.com", 
  headers: "accept,content-type,origin,x-my-header", methods: "*")]

Niestety różne przeglądarki interpretują inaczej headers i nie można ma tym polegać. Cały mechanizm CORS mocno polega na implementacji przeglądarki. To ona w końcu decyduje jakie pakiety wysłać do serwera i kiedy zezwolić na połączenie. Zdecydowana większość przeglądarek nie pozwala na między domenowe połączenia, ale nie wszystkie w pełni implementują CORS. Może zdarzyć się, że po prostu lista nagłówków nie zostanie wysłana jako część zapytania CORS.

Analogicznie sprawa wygląda z metodami HTTP:

[EnableCors(origins: "http://www.address1.com", 
  headers: "*", methods: "GET,POST")]

To ostatni post o CORS. W następnym wpisie powracam do zaczętej w poprzednim tygodniu tematyki o bezpieczeństwie aplikacji WEB.

One thought on “Cross-Origin Request sharing (CORS): Atrybut EnableCors”

 1. Jak ustawiam methods: “GET” a wysyłam za pomocą AJAX żądanie POST to żądanie nie jest blokowane. Dlaczego?

Leave a Reply

Your email address will not be published.