T4MVC – sposób na silną typizację w ASP.NET MVC

Dzisiaj o prostej bibliotecę dla ASP.NET MVC. Często w ASP.NET MVC musimy stosować zahardcodowane string’i, co oczywiście nie jest dobrą praktyką.

Na przykład, aby wygenerować link do danej akcji w razor, moglibyśmy:

@Html.ActionLink("Opis linku", "Add", "Persons", new { id=Model.MasterId }, null)

Za pomocą T4MVC wystarczy:

@Html.ActionLink("Opis linku", MVC.Dinners.Add(Model.MasterId))

T4MVC, jak sama nazwa wskazuje, oparty jest na szablonach T4, które generują helpery takie jak powyższy.

Kilka innych przykładów z oficjalnej dokumentacji:

// bez T4MVC <% Html.RenderPartial("DinnerForm"); %> // T4MVC <% Html.RenderPartial(MVC.Dinners.Views.DinnerForm); %> // bez T4MVC return View("InvalidOwner"); // T4MVC return View(Views.InvalidOwner);

Więcej przykładów znajdziecie tutaj.

Leave a Reply

Your email address will not be published.