Visual Studio 2015 – debugowanie wyrażeń Lambda

Kolejne, drobne ulepszenie w VS 2015, to możliwość debugowania wyrażeń lambda.  Załóżmy, że mamy następujący kod:

int[] numbers = new int[] { 3, 5, 1, 10, 15, 2, 5, 10 }; var results = numbers.Where(x => x % 2 == 0);

Jeśli odpalimy powyższy kod w VS 2013 (lub w starszej wersji) niemożliwe byłoby debugowanie lambda. W okienku watch następująca wiadomość zostałby wyświetlona:

image

Analogicznie sprawa wygląda z Immediate Window:

image

Z kolei VS 2015, bez problemu ujrzyjmy końcowy wynik:

image

image

Bardzo drobna zmiana, ale wiele razy ta niedogodność utrudniała debugowanie. Mam na myśli sytuacje, kiedy warunek jest bardziej skomplikowany niż proste modulo 2. Wciąż są pewnie ograniczenia m.in. brak Mark Object ID czy debugowanie wywołań do kodu natywnego.

Leave a Reply

Your email address will not be published.