C# 6.0: Definiowanie metod za pomocą wyrażenia lambda

Dzisiaj kolejna nowa funkcjonalność w c#. Zacznijmy od przykładu:

public class Point
{
  public double Dist => Math.Sqrt(X * X + Y * Y);
  public double X;
  public double Y;
}

X oraz Y to zwykłe pola (tak nie powinno się ich  definiować jako publiczne ale to tylko przykład). Następnie Dist to dziwny twór… Wiemy, że mamy tam wyrażenie lambda, które wywołuje Math.Sqrt i robi obliczenia. Zobaczymy jak możemy  z tego skorzystać w kodzie:

Point point = new Point();
point.X = 5;
point.Y = 6;

double dist = point.Dist;
Console.WriteLine(dist);

Dist to po prostu zwykła właściwość. Zaglądając do IL na zdekompilowany kod c# ujrzyjmy:

public class Point
{
  public double X;
  public double Y;
  public double Dist
  {
    get
    {
      return Math.Sqrt(this.X * this.X + this.Y * this.Y);
    }
  }
}

Dla tych co preferują IL:

.class public auto ansi beforefieldinit ConsoleApplication2.Point
  extends [mscorlib]System.Object
{
  // Fields
  .field public float64 X
  .field public float64 Y

  // Methods
  .method public hidebysig specialname 
    instance float64 get_Dist () cil managed 
  {
    // Method begins at RVA 0x2050
    // Code size 33 (0x21)
    .maxstack 8

    IL_0000: ldarg.0
    IL_0001: ldfld float64 ConsoleApplication2.Point::X
    IL_0006: ldarg.0
    IL_0007: ldfld float64 ConsoleApplication2.Point::X
    IL_000c: mul
    IL_000d: ldarg.0
    IL_000e: ldfld float64 ConsoleApplication2.Point::Y
    IL_0013: ldarg.0
    IL_0014: ldfld float64 ConsoleApplication2.Point::Y
    IL_0019: mul
    IL_001a: add
    IL_001b: call float64 [mscorlib]System.Math::Sqrt(float64)
    IL_0020: ret
  } // end of method Point::get_Dist

  .method public hidebysig specialname rtspecialname 
    instance void .ctor () cil managed 
  {
    // Method begins at RVA 0x2072
    // Code size 7 (0x7)
    .maxstack 8

    IL_0000: ldarg.0
    IL_0001: call instance void [mscorlib]System.Object::.ctor()
    IL_0006: ret
  } // end of method Point::.ctor

  // Properties
  .property instance float64 Dist()
  {
    .get instance float64 ConsoleApplication2.Point::get_Dist()
  }

} // end of class ConsoleApplication2.Point

Nie lubię tej składni ponieważ wyobraźmy sobie, że mamy:

public class Point
{
  public double GetDist => Math.Sqrt(X * X + Y * Y);
  public double X;
  public double Y;
}

Z punktu czytelnika ma to sens. GetDist i wyrażenie lambda. Kompilator jednak nie wygeneruje metody i poniższy kod zakończy się błędem kompilacji:

Point point = new Point();
point.X = 5;
point.Y = 6;

double dist = point.GetDist();
Console.WriteLine(dist);

Z kolei bardzo podoba konstrukcja poskutkuje wygenerowaniem metody:

public class Point
{
  public double GetDist()=> X*Y;
  public double X;
  public double Y;
}

class Program
{
  static void Main(string[] args)
  {
    Point point = new Point();
    point.X = 5;
    point.Y = 6;

    double dist = point.GetDist();
    Console.WriteLine(dist);

  }   
}

Zdekompilowany kod:

public class Point
{
  public double X;
  public double Y;
  public double GetDist()
  {
    return this.X * this.Y;
  }
}

Możemy również w podobny sposób dodawać parametry tzn.:

public class Point
{
  public double GetDist(int z)=> X*Y*z;
  public double X;
  public double Y;
}

class Program
{
  static void Main(string[] args)
  {
    Point point = new Point();
    point.X = 5;
    point.Y = 6;

    double dist = point.GetDist(3);
    Console.WriteLine(dist);
  }   
}

To już wygeneruje normalną metodę:

public class Point
{
  public double X;
  public double Y;
  public double GetDist(int z)
  {
    return this.X * this.Y * (double)z;
  }
}

Rozwiązane fajne, ale należy stosować z rozwagą. Szczególnie nie podoba mi się, że nie jest to jasne kiedy właściwość, a kiedy metoda zostanie wygenerowana.  Moim zdaniem nie wynika to wystarczająco z samej składni.

2 thoughts on “C# 6.0: Definiowanie metod za pomocą wyrażenia lambda”

 1. Moim zdaniem po samym nawiasie można odczytać czy to metoda czy właściwość. Nie wspominając o trzymaniu się konwencji.

  Składnia bardzo ładna.

Leave a Reply

Your email address will not be published.