C# 6.0: operator nameof oraz propagacja NULL

Zacznijmy dziś od operatora nameof. Zwraca on po prostu nazwę przekazanej metody:

static void Main(string[] args)
{
 string writeLine= nameof(Console.WriteLine);
 string testFunction = nameof(TestFunction);

 Console.WriteLine(writeLine);
 Console.WriteLine(testFunction);

}
private static string TestFunction(int a,double b)
{
 return null;
}

Chyba nie ma tutaj nic nadzwyczajnego. Po prostu zwracana jest nazwa w formie string:

image

Po co nam to? Na przykład, aby zaimplementować OnPropertyChanged:

public class Person
{
  private string _firstName;

  public string FirstName
  {
    get { return _firstName; }
    set
    {
      _firstName = value;
      OnPropertyChanged(nameof(FirstName));
    }
  }

  private void OnPropertyChanged(string propertyName)
  {
    // ...
  }
}

Zawsze to lepsze niż atrybuty dodane w .NET 4.5. Generalnie dzięki temu, możemy uniknąć stringow które mogą powodować problemy potem podczas refaktoryzacji.

Odpalmy jeszcze ILSpy i przyjrzyjmy się jak kod wygląda po dekompilacji:

public string FirstName
{
  get
  {
    return this._firstName;
  }
  set
  {
    this._firstName = value;
    this.OnPropertyChanged("FirstName");
  }
}

Jak widać, po prostu pierwsza kompilacja (z C# do IL) zastąpiła nameof konkretną nazwą.

Kolejny według mnie bardzo ciekawy operator to tzw. null propagation operator. Załóżmy,  że mamy klasę:

class Person
{
  public Address Address { get; set; }
}

class Address
{
  public string TownName { get; set; }
}

W celu wyświetlenia adresu możemy:

Person person = new Person();
Console.WriteLine(person.Address.TownName);

Co jednak gdy address jest NULL? Dostaniemy wyjątek w brzydkim miejscu. Zwykle zaleca się korzystanie z prawa demeter. Czasami jednak jest to dość niewygodne bo kod się trochę komplikuje:

Person person = new Person();
Address address = person.Address;
Console.WriteLine(address.TownName);

Za pomocą nowego operatora możemy jednak:

Console.WriteLine(person.Address?.TownName ?? "Brak adresu");

Oczywiście ?. nie sprowadza się wyłącznie tylko do  jednej właściwości. Nic nie stoi na przeszkodzie abyśmy napisali:

Person person = null;
Console.WriteLine(person?.Address?.TownName ?? "NULL");

Operator zostanie zamieniony na zwykłe ify:

// ConsoleApplication3.Program
private static void Main(string[] args)
{
  Person person = null;
  string arg_1B_0;
  if (person == null)
  {
    arg_1B_0 = null;
  }
  else
  {
    Address expr_0F = person.Address;
    arg_1B_0 = ((expr_0F != null) ? expr_0F.TownName : null);
  }
  Console.WriteLine(arg_1B_0 ?? "NULL");
}

Jest to kolejne ułatwienie, z którego należy korzystać z umiarkowaniem. Jeśli są to tylko czyste właściwości, wtedy myślę, że można z tego skorzystać. Jeśli wywołujemy jakieś skomplikowane metody, wtedy lepiej rozdzielić kod na kilka linii bo jest to łatwiejsze w debuggowaniu.

One thought on “C# 6.0: operator nameof oraz propagacja NULL”

Leave a Reply

Your email address will not be published.