Obsługa wyjątków w c# 6.0

Nowa wersja języka wprowadzi również ulepszenia w obsłudze wyjątków. Często tworzymy jeden wyjątek typu OperationFailedException, a w nim enum, który określa dlaczego operacja nie powiodła się tzn.:

public class OperationFailedException : Exception
{
  public OperationFailedException(int statusCode) { StatusCode = statusCode; }    

  public int StatusCode { get; set; }
}

Co jeśli chcemy napisać obsługę wyjątków, ale wyłącznie tych ze statusem 5? Dzisiaj możemy łapać wszystkie wyjątki i sprawdzać jaki status został zwrócony:

try
{
 throw new OperationFailedException(5);
}
catch(OperationFailedException e)
{
 if (e.StatusCode != 5)
   throw;

 // recovery
 Console.WriteLine("Recovery");
}

Czasami jest więcej warunków i sprawa po prostu komplikuje się. W C# 6.0 możliwe jest łapanie wyjątków za pomocą filtra tzn.:

 try
 {
   throw new OperationFailedException(5);
 }
 catch(OperationFailedException e) if(e.StatusCode==5)
 {    
   // recovery
   Console.WriteLine("Recovery");
 }

Wyłącznie OperationFailedException z StatusCode równym 5 będą wyłapywane. Oczywiście jak to ze wszystkimi ułatwieniami bywa, nie znaczy to, że powinniśmy tworzyć jeden wyjątek z wieloma statusami. Wciąż lepiej rozdzielać wyjątki na wiele klas. Czasami po prostu nie ma sensu tworzyć dwóch bardzo podobnych klas i lepiej zaimplementować to za pomocą jednej ale właśnie ze statusem.

Zajrzyjmy teraz do ILSpy:

private static void Main(string[] args)
{
  try
  {
    throw new OperationFailedException(5);
  }
  object arg_09_0;
  OperationFailedException expr_0E = arg_09_0 as OperationFailedException;
  int arg_22_0;
  if (expr_0E == null)
  {
    arg_22_0 = 0;
  }
  else
  {
    OperationFailedException e = expr_0E;
    arg_22_0 = (((e.StatusCode == 5) > false) ? 1 : 0);
  }
  endfilter(arg_22_0);
}

Tutaj widzimy pewną zmianę. Możemy zauważyć instrukcję endfilter. Tak naprawdę istniała ona od dawna w IL tylko C# nigdy jej nie wykorzystywał. Więcej informacji o instrukcji tutaj. W skrócie – to ona właśnie filtruje wyjątki na podstawie przekazanej flagi.

Leave a Reply

Your email address will not be published.