c# 6.0–inicjalizacja słowników oraz automatycznych właściwości

Najpierw zobaczymy, jak mogła wyglądać inicjalizacja słownika przed wersją 6.0:

var data = new Dictionary<string, int>()
{
 {"Klucz1",1 },
 {"Klucz2",114 },
 {"Klucz3",114 },
 {"Klucz5",41 }
};

Składnia trochę ciężka w czytaniu. W C# 6.0 możliwe będzie:

var data = new Dictionary<string, int>()
{
 ["Klucz1"] = 1,
 ["Klucz2"] = 114,
 ["Klucz3"] = 114,
 ["Klucz5"] = 41
};

Moim zdaniem dużo lepiej to wygląda. Drobna zmiana, a zwiększa czytelność kodu.

Kolejna natomiast zmiana nie podoba mi się i na szczęście została wycofana. Chciano wprowadzić nowy sposób uzyskiwania dostępu do pól. Klasycznie można odczytać wartość za pomocą:

var data = new Dictionary<string, int>()
{
  ["Klucz1"] = 1,
  ["Klucz2"] = 114,
  ["Klucz3"] = 114,
  ["Klucz5"] = 41
};

Console.WriteLine(data["Klucz1"]);

Alternatywą miało być:

var data = new Dictionary<string, int>()
 {
   $Klucz1 = 1,
   $Klucz2 = 114,
   $Klucz3 = 114,
   $Klucz4 = 41
 };

 Console.WriteLine(data.$Klucz1);

Z tego co wiem jednak, na szczęście nie będzie tego w c# 6.0

Kolejna nowość to inicjalizowanie automatycznych pól. Zawsze irytowało mnie, że samemu musiałem w konstruktorze przypisywać wartości tym właściwościom. Teraz możemy:

class Person
{
 public string FirstName { get; set; }="Piotr";
 public string LastName { get; set; }="Zielinski";
}  

Co prawda sama składnia jest trochę dziwna, ale do zaakceptowania. Nie wiem w sumie jakby to lepiej byłoby zaprojektować (może zwykły atrybut?). W każdym razie nie odstrasza mnie to tak bardzo jak planowany znak $ dla słowników.

Z powyższego wynika również, że można tworzyć właściwości tylko z getterem:

class Person
{
 public string FirstName { get; } ="Piotr";
 public string LastName { get; } = "Zielinski";
}  

Zaglądając do IL, przekonamy się, że nie jest to żadna zmiana w CLR tylko w czystym c# (co nie powinno dziwić):

.class nested private auto ansi beforefieldinit Person
  extends [mscorlib]System.Object
{
  // Fields
  .field private initonly string '<FirstName>k__BackingField'
  .custom instance void [mscorlib]System.Runtime.CompilerServices.CompilerGeneratedAttribute::.ctor() = (
    01 00 00 00
  )
  .custom instance void [mscorlib]System.Diagnostics.DebuggerBrowsableAttribute::.ctor(valuetype [mscorlib]System.Diagnostics.DebuggerBrowsableState) = (
    01 00 00 00 00 00 00 00
  )
  .field private initonly string '<LastName>k__BackingField'
  .custom instance void [mscorlib]System.Runtime.CompilerServices.CompilerGeneratedAttribute::.ctor() = (
    01 00 00 00
  )
  .custom instance void [mscorlib]System.Diagnostics.DebuggerBrowsableAttribute::.ctor(valuetype [mscorlib]System.Diagnostics.DebuggerBrowsableState) = (
    01 00 00 00 00 00 00 00
  )

  // Methods
  .method public hidebysig specialname 
    instance string get_FirstName () cil managed 
  {
    .custom instance void [mscorlib]System.Runtime.CompilerServices.CompilerGeneratedAttribute::.ctor() = (
      01 00 00 00
    )
    // Method begins at RVA 0x206c
    // Code size 11 (0xb)
    .maxstack 1
    .locals init (
      [0] string
    )

    IL_0000: ldarg.0
    IL_0001: ldfld string ConsoleApplication2.Program/Person::'<FirstName>k__BackingField'
    IL_0006: stloc.0
    IL_0007: br.s IL_0009

    IL_0009: ldloc.0
    IL_000a: ret
  } // end of method Person::get_FirstName

  .method public hidebysig specialname 
    instance string get_LastName () cil managed 
  {
    .custom instance void [mscorlib]System.Runtime.CompilerServices.CompilerGeneratedAttribute::.ctor() = (
      01 00 00 00
    )
    // Method begins at RVA 0x2084
    // Code size 11 (0xb)
    .maxstack 1
    .locals init (
      [0] string
    )

    IL_0000: ldarg.0
    IL_0001: ldfld string ConsoleApplication2.Program/Person::'<LastName>k__BackingField'
    IL_0006: stloc.0
    IL_0007: br.s IL_0009

    IL_0009: ldloc.0
    IL_000a: ret
  } // end of method Person::get_LastName

  .method public hidebysig specialname rtspecialname 
    instance void .ctor () cil managed 
  {
    // Method begins at RVA 0x209b
    // Code size 30 (0x1e)
    .maxstack 8

    IL_0000: ldarg.0
    IL_0001: ldstr "Piotr"
    IL_0006: stfld string ConsoleApplication2.Program/Person::'<FirstName>k__BackingField'
    IL_000b: ldarg.0
    IL_000c: ldstr "Zielinski"
    IL_0011: stfld string ConsoleApplication2.Program/Person::'<LastName>k__BackingField'
    IL_0016: ldarg.0
    IL_0017: call instance void [mscorlib]System.Object::.ctor()
    IL_001c: nop
    IL_001d: ret
  } // end of method Person::.ctor

  // Properties
  .property instance string FirstName()
  {
    .get instance string ConsoleApplication2.Program/Person::get_FirstName()
  }
  .property instance string LastName()
  {
    .get instance string ConsoleApplication2.Program/Person::get_LastName()
  }

} // end of class Person

One thought on “c# 6.0–inicjalizacja słowników oraz automatycznych właściwości”

 1. Właściwości tylko z getterem można też utworzyć po prostu tak:
  class Person
  {
  public string FirstName => “Piotr”;
  public string LastName => “Zielinski”;
  }

Leave a Reply

Your email address will not be published.