Code Review: Przekazywanie metody jako parametr

Ostatnio znalazłem fajny przykład pokazujący jak można nieoczekiwanie pogorszyć wydajność aplikacji. Załóżmy, że mamy metodę, która jako parametr wejściowy przyjmuje funkcję:

private static int Find(Predicate<int> filter)
{
 // jakas logika - nie wazne...

 if (filter(0))
   return 1;
 else
   return -1;
}

Nie zwracajmy uwagi na logikę i bezsensowne wartości. Chodzi mi o to, że przekazujemy jakiś wskaźnik na metodę, tutaj konkretnie jest to Predicate<int> np.:

private static bool CustomFilter(int value)
{
 return true;
}

Następnie w pętli, chcemy wykonać serie przeszukiwań na różnych danych:

for (int i = 0; i < 10000000; i++)
{
  Find(CustomFilter);
}

Powyższy kod wygląda niewinnie, jednak zajrzyjmy do IL Asm:

IL_0000: ldc.i4.0
IL_0001: stloc.0
IL_0002: br.s IL_001a
// loop start (head: IL_001a)
  IL_0004: ldnull
  IL_0005: ldftn bool ConsoleApplication15.Program::CustomFilter(int32)
  IL_000b: newobj instance void class [mscorlib]System.Predicate`1<int32>::.ctor(object, native int)
  IL_0010: call int32 ConsoleApplication15.Program::Find(class [mscorlib]System.Predicate`1<int32>)
  IL_0015: pop
  IL_0016: ldloc.0
  IL_0017: ldc.i4.1
  IL_0018: add
  IL_0019: stloc.0

  IL_001a: ldloc.0
  IL_001b: ldc.i4 10000000
  IL_0020: blt.s IL_0004
// end loop

Jak widzimy, w każdej iteracji, tuż przed wywołaniem Find jest tworzona nowa delegata:

IL_000b: newobj instance void class [mscorlib]System.Predicate`1<int32>::.ctor(object, native int)
IL_0010: call int32 ConsoleApplication15.Program::Find(class [mscorlib]System.Predicate`1<int32>)

Poprawne rozwiązanie to:

Predicate<int> customFilter = CustomFilter;

for (int i = 0; i < 10000000; i++)
{
 Find(customFilter);
}

IL:

IL_0000: ldnull
IL_0001: ldftn bool ConsoleApplication15.Program::CustomFilter(int32)
IL_0007: newobj instance void class [mscorlib]System.Predicate`1<int32>::.ctor(object, native int)
IL_000c: stloc.0
IL_000d: ldc.i4.0
IL_000e: stloc.1
IL_000f: br.s IL_001c
// loop start (head: IL_001c)
  IL_0011: ldloc.0
  IL_0012: call int32 ConsoleApplication15.Program::Find(class [mscorlib]System.Predicate`1<int32>)
  IL_0017: pop
  IL_0018: ldloc.1
  IL_0019: ldc.i4.1
  IL_001a: add
  IL_001b: stloc.1

  IL_001c: ldloc.1
  IL_001d: ldc.i4 10000000
  IL_0022: blt.s IL_0011
// end loop

W tym przypadku, nowy obiekt jest tworzony tylko raz – przed pętlą. Napiszmy również prosty benchmark:

class Program
{
  private static void Main(string[] args)
  {
    Stopwatch stopwatch = Stopwatch.StartNew();
    TestGoodSolution();
    Console.WriteLine(stopwatch.ElapsedTicks);

    stopwatch = Stopwatch.StartNew();
    TestBadSolution();
    Console.WriteLine(stopwatch.ElapsedTicks);
  }

  private static void TestBadSolution()
  {
    for (int i = 0; i < 10000000; i++)
    {
      Find(CustomFilter);
    }
  }

  private static void TestGoodSolution()
  {
    Predicate<int> customFilter = CustomFilter;

    for (int i = 0; i < 10000000; i++)
    {
      Find(customFilter);
    }
  }

  private static bool CustomFilter(int value)
  {
    return true;
  }

  private static int Find(Predicate<int> filter)
  {
    // jakas logika - nie wazne...

    if (filter(0))
      return 1;
    else
      return -1;
  }
}

Wynik:

image

Różnica spora a w rzeczywistości jest jeszcze większa. Pamiętajmy, że powyższy benchmark nie bierze pod uwagi Garbage Collector. Jeśli pętla jest wykonywana kilka tysięcy razey to również taka liczba obiektów zostanie zainicjalizowana i potem zwolniona przez GC, co może być bardzo kłopotliwe (promocja do następnej generacji itp.).

Leave a Reply

Your email address will not be published.