Debugowanie obiektów bez jawnej referencji

W Visual Studio istnieje pewna opcja, która umożliwia sprawdzenie wartości obiektu, do którego nie ma się jawnej referencji. Spójrzmy na następujący przykład:

class Program
{
  static void Main(string[] args)
  {    
    DoSomething();
  }

  private static void DoSomething()
  {
    var person=new Person();
    person.FirstName = "Piotr";
    person.LastName = "Zielinski";
  }
}

Jeśli ustawimy breakpoint w metodzie DoSomething naturalnie zobaczymy wartość obiektu person w oknie watch:

image

Jeśli jednak przejdziemy dalej, do funkcji main wtedy zmienna person będzie poza scope i watch nic nie pokaże:

image

Jest to naturalne zachowanie, ponieważ nie ma jawnej referencji do Person. Czasami jednak, mimo wszystko chcemy śledzić taki obiekt. Oczywiście w celu wykrycia memory leak służą profilery, ale czasami dostęp do referencji może być utrudniony a mimo to, chcemy mieć łatwy do niego dostęp. Łatwo wyobrazić sobie przykład z jakimś własnym kontenerem, gdzie nie ma publicznego dostępu do instancji. W VS można z menu podręcznego wybrać “Make Object ID”. Należy zatem kliknąć na zmiennej Person w watch i wybrać wspomnianą opcję:

image

Koło zmiennej wtedy pojawi się identyfikator w formie 1# :

image

Jest to tzw. słaba referencja. Możemy mieć do niej dostęp nawet w funkcji Main:

image

Wystarczy wpisać ją, jak każdą inną zmienną w oknie watch. Oczywiście, gdy GC zwolni zasoby, wtedy pojawi się NULL.  Obiekt wciąż jest widziany jako nieosiągalny i nie ma to wpływu na działanie GC.

3 thoughts on “Debugowanie obiektów bez jawnej referencji”

Leave a Reply

Your email address will not be published.