Przydatna biblioteka: JSON.NET

JSON.NET to darmowa i naprawdę prosta w użyciu biblioteka, która umożliwia parsowanie JSON z poziomu c#. Instalujemy ją oczywiście z NuGet:

image

Następnie API jest na tyle proste, że wystarczy tak naprawdę nam tylko IntelliSense:

var person = new Person() {FirstName = "Piotr", LastName = "Zielinski"};
string content = JsonConvert.SerializeObject(person);
Console.WriteLine(content);

Efektem będzie konwersja obiektu c# do JSON czyli:

{"FirstName":"Piotr","LastName":"Zielinski"}

Podobnie można dokonać deserializacji:

var person = new Person() {FirstName = "Piotr", LastName = "Zielinski"};
string content = JsonConvert.SerializeObject(person);

Person newPerson = JsonConvert.DeserializeObject<Person>(content);

Możliwe jest również manipulowanie na obiekcie JObject:

JObject person = JObject.Parse(@"{'FirstName':'Piotr','LastName':'Zielinski'}");

JObject eksponuje JSON i mamy do niego dostęp np. za pomącą indexer’a:

JObject person = JObject.Parse(@"{'FirstName':'Piotr','LastName':'Zielinski'}");
      Console.WriteLine(person["FirstName"]);

Jeśli dana właściwość to tablica to mamy dostęp do niej za pomocą standardowego indeksu:

JObject person = JObject.Parse(@"{'FirstName':'Piotr','LastName':'Zielinski','Numbers':['1','2','3']}");
Console.WriteLine(person["Numbers"][0]);
Console.WriteLine(person["Numbers"][1]);

Jeśli przyjrzyjmy się JObject, to zobaczymy, że jest tam wiele metod do odpytywania obiektu np.:

public IEnumerable<JToken> Descendants

JSON.NET wspiera również LINQ, co czyni wyszukiwanie danych bardzo łatwe (przykład z dokumentacji):

var categories =
  from c in rss["channel"]["item"].Children()["category"].Values<string>()
  group c by c
  into g
  orderby g.Count() descending
  select new { Category = g.Key, Count = g.Count() };

foreach (var c in categories)
{
  Console.WriteLine(c.Category + " - Count: " + c.Count);
}

Dzięki JSON.NET  możliwa jest konwersja pomiędzy XML a JSON:

XmlDocument xmlDocument=new XmlDocument();
xmlDocument.LoadXml("<Person><FirstName>Piotr</FirstName><LastName>Zielinski</LastName></Person>");
string jsonText = JsonConvert.SerializeXmlNode(xmlDocument);

Powyższe przykłady dotyczą przeszukiwania obiektów. Analogicznie jednak można je tworzyć tzn.:

JObject jObject=new JObject();
jObject["FirstName"] = "Piotr";
jObject["Numbers"]=new JArray("1","2","3");


Console.WriteLine(jObject.ToString());

Kod wygeneruje następujący JSON:

{
 "FirstName": "Piotr",
 "Numbers": [
  "1",
  "2",
  "3"
 ]
}

Od C# 4.0 mamy do dyspozycji dynamic dlatego ładniejszą składnie uzyskamy pisząc:

dynamic jObject=new JObject();
jObject.FirstName = "Piotr";
jObject.Numbers=new JArray("1","2","3");


Console.WriteLine(jObject.ToString());

4 thoughts on “Przydatna biblioteka: JSON.NET”

Leave a Reply

Your email address will not be published.