ASP.NET MVC 5 Scaffolding

W Visual Studio 2013 oraz ASP.NET MVC 5 dodano nową funkcję, ułatwiającą wykonywanie powtarzalnych czynności. Od razu dodam, że istnieje możliwość pisania własnych szablonów. Najpierw (dzisiaj) pokażę jak skorzystać z domyślnego szablonu, który korzysta z Entity Framework. Jeśli często musimy tworzyć encje, kontroler, widoki i zapisywać dane w bazie to domyślny szablon zautomatyzuje  to. W praktyce jednak częściej korzysta się z jakiś usług niż bezpośrednio z Entity Framework, stąd opcja tworzenia własnych szablonów jest dosyć ważna, ale o tym w następnym w wpisie.

Załóżmy, że mamy następujący model:

public class Person
{
  public int Id { get; set; }
  public string FirstName { get; set; }    
  public string LastName { get; set; }
}

Chcemy wygenerować kontroler, widoki oraz kontekst, który umożliwi nam zapis danych do bazy. Innymi słowy, klasyczny CRUD. Najpierw klikamy w Solution Explorer i wybieramy Add->New Scafffolded Item…:

image

Następnie wybieramy szablon, który chcemy użyć. Dla tego przykładu wybieramy “MVC 5 controller with views, using Entity Framework”:

image

Kolejne okno dialogowe umożliwia konfiguracje kontrolera, widoków oraz kontekstu danych:

image

Po wygenerowaniu zobaczymy nowe pliki w Solution Explorer:

image

 

Kontroler zawiera operacje CRUD oraz również zostały wygenerowane stosowne widoki:

public class PersonController : Controller
{
  private WebApplication3Context db = new WebApplication3Context();

  // GET: /Person/
  public ActionResult Index()
  {
    return View(db.People.ToList());
  }

  // GET: /Person/Details/5
  public ActionResult Details(int? id)
  {
    if (id == null)
    {
      return new HttpStatusCodeResult(HttpStatusCode.BadRequest);
    }
    Person person = db.People.Find(id);
    if (person == null)
    {
      return HttpNotFound();
    }
    return View(person);
  }

  // GET: /Person/Create
  public ActionResult Create()
  {
    return View();
  }

  // POST: /Person/Create
  // To protect from overposting attacks, please enable the specific properties you want to bind to, for 
  // more details see http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=317598.
  [HttpPost]
  [ValidateAntiForgeryToken]
  public ActionResult Create([Bind(Include="Id,FirstName,LastName")] Person person)
  {
    if (ModelState.IsValid)
    {
      db.People.Add(person);
      db.SaveChanges();
      return RedirectToAction("Index");
    }

    return View(person);
  }

  // GET: /Person/Edit/5
  public ActionResult Edit(int? id)
  {
    if (id == null)
    {
      return new HttpStatusCodeResult(HttpStatusCode.BadRequest);
    }
    Person person = db.People.Find(id);
    if (person == null)
    {
      return HttpNotFound();
    }
    return View(person);
  }

  // POST: /Person/Edit/5
  // To protect from overposting attacks, please enable the specific properties you want to bind to, for 
  // more details see http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=317598.
  [HttpPost]
  [ValidateAntiForgeryToken]
  public ActionResult Edit([Bind(Include="Id,FirstName,LastName")] Person person)
  {
    if (ModelState.IsValid)
    {
      db.Entry(person).State = EntityState.Modified;
      db.SaveChanges();
      return RedirectToAction("Index");
    }
    return View(person);
  }

  // GET: /Person/Delete/5
  public ActionResult Delete(int? id)
  {
    if (id == null)
    {
      return new HttpStatusCodeResult(HttpStatusCode.BadRequest);
    }
    Person person = db.People.Find(id);
    if (person == null)
    {
      return HttpNotFound();
    }
    return View(person);
  }

  // POST: /Person/Delete/5
  [HttpPost, ActionName("Delete")]
  [ValidateAntiForgeryToken]
  public ActionResult DeleteConfirmed(int id)
  {
    Person person = db.People.Find(id);
    db.People.Remove(person);
    db.SaveChanges();
    return RedirectToAction("Index");
  }

  protected override void Dispose(bool disposing)
  {
    if (disposing)
    {
      db.Dispose();
    }
    base.Dispose(disposing);
  }
}

Widoki zawierają podstawowe formularze itp.  Mamy plik Index, który wyświetla listę encji wraz z linkami do edycji (Edit), dodawania (Add), usuwania oraz wyświetlenia szczegółów (Details).

W praktyce niestety wiele rzeczy trzeba samemu modyfikować. Na przykład, kontekst jest inicjalizowany w samej klasie, co prawie zawsze jest nieakceptowalne – w realnych projektach korzysta się z IoC. Dlatego w następnym poście, pokażę jak pisać własne szablony, które możemy dostosować do konkretnego projektu i infrastruktury. Rozwiązanie generyczne zwykle nadają się wyłącznie do prototypów albo wymaga po prostu wielu modyfikacji.

Leave a Reply

Your email address will not be published.