ASP.NET MVC: Walidacja danych za pomocą wywołania Ajax

Walidacja danych to bardzo szeroki temat. Sprawdzamy poprawność danych zarówno po stronie klienta (JavaScript) jak i serwera. Występuje ona we wszystkich warstwach systemu. Dzisiaj napiszemy metodę po stronie serwera, która będzie weryfikowała dane. W przeciwieństwie jednak do klasycznego podejścia, nie będziemy przeładowywać całej strony od nowa. Wywołanie będzie Ajaxowe czyli w tle (asynchroniczne). Użytkownik wpisując jakieś dane do formularza, spowoduje tym samym wysyłanie w tle żądania do serwera, który dokona weryfikacji.

Zacznijmy od naszej metody po stronie serwera:

public JsonResult Validate(string login)
{
 if (string.IsNullOrEmpty(login))
   return Json("Login nie moze byc pusty", JsonRequestBehavior.AllowGet);
 if (string.Equals(login, "piotr", StringComparison.OrdinalIgnoreCase))
   return Json("Login zajety.", JsonRequestBehavior.AllowGet);

 return Json(true, JsonRequestBehavior.AllowGet);
}

Jak widać, jest to zwykła metoda serwisowa, zwracająca JSON. Jeśli dane są nieprawidłowe to zwracamy komunikat błędu. W przeciwnym razie zwracamy TRUE. Oczywiście zawsze jest to format JSON.

Następnie zdefiniujemy nasz model:

public class Person
{
  [Remote("Validate","Home")]
  public string Login { get; set; }
  public string Password { get; set; }
}

Atrybut Remote jest kluczowy tutaj. To za pomocą niego określamy, która metoda i w jakim kontrolerze będzie wywoływana. Wskazujemy tutaj po prostu, że Validate będzie wykonany w tle, gdy użytkownik wpisuje jakiś tekst. Tak naprawdę, całą robotę wykona za nas jquery.  Pamiętajmy, aby zwrócić wspomniany model w jakieś akcji:

public ActionResult Create()
{
 return View(new Person());
}

Widok z kolei nie różni się niczym od klasycznego:

@using (Html.BeginForm ()) {
  @Html.AntiForgeryToken()
  @Html.ValidationSummary(true)

  <fieldset> 
    <div class = "editor-label">
      @Html.LabelFor(model => model.Login)
    </div> 
    <div class = "editor-field">
      @Html.EditorFor(model => model.Login)
      @Html.ValidationMessageFor(model => model.Login)
    </div>
     <p>
      <input type="submit" value="Create" />
    </p>
  </fieldset> 
}

Pamiętajmy również, aby dołączyć odpowiednią bibliotekę jQuery:

@Scripts.Render("~/bundles/jqueryval")

Zaglądając do kodu HTML, przekonamy się, że odpowiednie atrybuty został dodane:

<form action="/Home/Create" method="post"><input name="__RequestVerificationToken" type="hidden" value="Vii8pmoVPcEaAPbTlWVrUsJXFWfjoiUMEbvQPGK-9pvGuetx2RVKnchLsBtkaZ7btU7xFSNoMFLCcRiP8znCSqe9cnpYkD9v38fw-W21X7o1" />  <fieldset> 
    <div class = "editor-label">
      <label for="Login">Login</label>
    </div> 
    <div class = "editor-field">
      <input class="text-box single-line" data-val="true" data-val-remote="&#39;Login&#39; is invalid." data-val-remote-additionalfields="*.Login" data-val-remote-url="/Home/Validate" id="Login" name="Login" type="text" value="" />
      <span class="field-validation-valid" data-valmsg-for="Login" data-valmsg-replace="true"></span>
    </div>
     <p>
      <input type="submit" value="Create" />
    </p>
  </fieldset> 
</form>

Pozostaje już tylko uruchomić solucję i przetestować stronę:

image

Z logów widać wyraźnie, że wpisując kolejne znaki, nowe zapytania są wysyłane do serwera z zaktualizowanym parametrem login. W przypadku błędu, informacja zostanie odpowiednio wyświetlona. Wszystko dzięki atrybutowi Remote oraz jQuery. Jak widać, jest to bardzo proste do zrealizowania.

3 thoughts on “ASP.NET MVC: Walidacja danych za pomocą wywołania Ajax”

Leave a Reply

Your email address will not be published.