Wielowątkowość a CultureInfo

CultureInfo zawiera informacje regionalne, przydatne, jeśli chcemy dostosować naszą aplikację do różnym krajów. Używamy tej klasy m.in. do określenia formatowania liczb, dat czy po prostu języka w jakim wyświetlamy tekst.

Jeśli korzystamy z domyślnych ustawień regionalnych, wtedy poniższy kod wyświetli prawidłową wartość CultureInfo:

static void Main(string[] args)
{
 DisplayCulture();
 Task.Factory.StartNew(DisplayCulture);

 Console.ReadLine();
}

private static void DisplayCulture()
{
 Console.WriteLine(CultureInfo.CurrentCulture.ToString());
}

Często jednak w aplikacji można zmienić język i tym samym CultureInfoUI. Nierzadko popełnianym błędem jest po prostu ustawienie CultureInfo dla aktualnego wątku:

class Program
{
  static void Main(string[] args)
  {
    Thread.CurrentThread.CurrentCulture=new CultureInfo("en-US");
    DisplayCulture();
    Task.Factory.StartNew(DisplayCulture);

    Console.ReadLine();
  }

  private static void DisplayCulture()
  {
    Console.WriteLine(Thread.CurrentThread.CurrentCulture);
  }
}

Kod zmienia kulturę wyłącznie aktualnego wątku – w tym przypadku głównego. Wszelkie inne wątki, będą używały kultury domyślnej z ustawień regionalnych. W celu zsynchronizowania wątków musimy sami przekazywać kulturę i ustawiać ją ręcznie w każdym z wątków.

Jest to dość czasochłonne i nudne zajęcie więc istnieją pewne usprawnienia od .NET 4.5:

class Program
{
  static void Main(string[] args)
  {
    CultureInfo.DefaultThreadCurrentCulture=new CultureInfo("en-US");
    DisplayCulture();
    Task.Factory.StartNew(DisplayCulture);

    Console.ReadLine();
  }

  private static void DisplayCulture()
  {
    Console.WriteLine(Thread.CurrentThread.CurrentCulture);
  }
}

W .NET 4.5 dodano DefaultThreadCurrentCulture. Ustawienie tej właściwości spowoduje, że wszelkie wątki będą korzystały ze wskazanej kultury. Przed .NET 4.5 trzeba było ręcznie to ustawiać albo zastosować hack, który znajdziecie tutaj:

http://blog.rastating.com/setting-default-currentculture-in-all-versions-of-net/

Kod:

public void SetDefaultCulture(CultureInfo culture) 
{
  Type type = typeof(CultureInfo);

  try
  {
    type.InvokeMember("s_userDefaultCulture",
              BindingFlags.SetField | BindingFlags.NonPublic | BindingFlags.Static,
              null,
              culture,
              new object[] { culture });

    type.InvokeMember("s_userDefaultUICulture",
              BindingFlags.SetField | BindingFlags.NonPublic | BindingFlags.Static,
              null,
              culture,
              new object[] { culture });
  }
  catch { }

  try
  {
    type.InvokeMember("m_userDefaultCulture",
              BindingFlags.SetField | BindingFlags.NonPublic | BindingFlags.Static,
              null,
              culture,
              new object[] { culture });

    type.InvokeMember("m_userDefaultUICulture",
              BindingFlags.SetField | BindingFlags.NonPublic | BindingFlags.Static,
              null,
              culture,
              new object[] { culture });
  }
  catch { }
}

Warto zwrócić na to uwagę, ponieważ wyświetlanie np. dat w wątku głównym w inny sposób niż w pozostałych wątkach, nie jest dobrym pomysłem.

One thought on “Wielowątkowość a CultureInfo”

 1. Co prawda miałem do tego celu własny statyczny wrapper dla Threads i ThreadPool, ale teraz on mi się bardzo uprościł.

Leave a Reply

Your email address will not be published.