Wydajność: Przeglądanie elementów w List oraz LinkedList

Kilka tygodni temu, w jednym z wpisów, porównałem wydajność List z LinkedList. Przykład udowodnił, że dodawanie nowych elementów w LinkedList potrafi być nawet wolniejsze niż w przypadku List. Bardzo często, programiści myślą, że to LinkedList jest lepszy do dodawania nowych elementów, ponieważ łatwiej doczepić nowy wskaźnik niż alokować ponownie pamięć (też tak kiedyś uważałem). W przypadku List jest to jednak nie do końca prawda, ponieważ List<T> alokuje  pamięć z góry (zawsze więcej niż aktualnie jest potrzebne), co powoduje, że dodanie nowego elementu ma złożoność również O(1). W przypadku List nie musimy  również tworzyć wrappera w formie LinkedListNode, co ma znaczenie dla value type.

Dzisiaj jednak kolejny przykład, pokazujący przewagę List. Zacznijmy po prostu od kodu:

private static void Main(string[] args)
{      
 var data = Enumerable.Range(0, 10000000).ToArray();
 const int tests = 10;

 TestLinkedList(tests,data);
 TestList(tests, data);
}

private static void TestLinkedList(int tests, int[] data)
{
 var linkedList = new LinkedList<int>(data);

 for (int i = 0; i < tests; i++)
 {
   Stopwatch stopwatch = Stopwatch.StartNew();

   LinkedListNode<int> node = linkedList.First;
   int sum = 0;

   while (node != null)
   {
     sum += node.Value;
     node = node.Next;
   }

   Console.WriteLine("LinkedList: {0}", stopwatch.ElapsedMilliseconds);
 }
}
private static void TestList(int tests, int[] data)
{
 var list = data.ToList();

 for (int i = 0; i < tests; i++)
 {
   Stopwatch stopwatch = Stopwatch.StartNew();
   
   int sum = 0;
   
   for (int j = 0; j < list.Count; j++)
   {
     sum += list[j];
   }

   Console.WriteLine("List: {0}", stopwatch.ElapsedMilliseconds);
 }
}

Wynik:

image

Różnica w trybie Release jest dość znacząca. Jak można to wytłumaczyć? W końcu mierzymy tutaj tylko przeglądanie elementów a nie alokowanie pamięci. W obydwu przykładach przechodzimy wyłącznie jeden raz, nie alokując zbędnych zmiennych lokalnych. Ponadto, LinkedListNode jest typem referencyjnym więc nie musimy kopiować całej zawartości w każdej iteracji.

Na blogu już wspomniałem, że dzisiaj wyzwaniem dla programistów i producentów CPU to nie ich szybkość, ale pamięć. Pamięć stanowi element w architekturze komputerów, który może spowolnić działanie algorytmów. Budowanie szybszych CPU, nie ma aż tak dużego sensu, jeśli i tak będą musiały one czekać na dane. Co z tego, że operacja może być wykonana w kilka cykli, jeśli dostarczenie danych zajmuje kilkadziesiąt cykli.

Procesory mają wielowarstwową pamięć podręczną. Dostęp do L1 jest najszybszy i z tego względu najbardziej korzystny dla nas. Ponadto, czytając jakaś zmienną, pobieramy tak naprawdę np. 64B, a nie wyłącznie pojedynczą zmienną – pisałem o tym w przypadku false sharing.

Jeśli zależy nam na wysokiej wydajności, szczególnie w środowisku wielowątkowym, powinniśmy wziąć pod uwagę jak dane są rozmieszczone w pamięci. Ma to ogromne znaczenie na wspomniany false sharing, jak i po prostu na szybkość dostępu do danych.

Wracając do przykładu… Pojedynczy element listy, to Int32 czyli 32 bity (4 bajty). Jeśli cache line wynosi 64 bajty to w jednym odczycie możemy pobrać aż 16 elementów tablicy. Kolejne iteracje zatem będą korzystać wyłącznie z L1 co jest ogromną optymalizacją (ale może spowodować również false sharing – zawsze pamiętajmy o tym).

A co w przypadku LinekdList? Musimy najpierw zobaczyć, co zawiera LinkedListNode:

public sealed class LinkedListNode<T>
{
/// <summary>
/// Initializes a new instance of the <see cref="T:System.Collections.Generic.LinkedListNode`1"/> class, containing the specified value.
/// </summary>
/// <param name="value">The value to contain in the <see cref="T:System.Collections.Generic.LinkedListNode`1"/>.</param>
[TargetedPatchingOptOut("Performance critical to inline this type of method across NGen image boundaries")]
public LinkedListNode(T value);
/// <summary>
/// Gets the <see cref="T:System.Collections.Generic.LinkedList`1"/> that the <see cref="T:System.Collections.Generic.LinkedListNode`1"/> belongs to.
/// </summary>
/// 
/// <returns>
/// A reference to the <see cref="T:System.Collections.Generic.LinkedList`1"/> that the <see cref="T:System.Collections.Generic.LinkedListNode`1"/> belongs to, or null if the <see cref="T:System.Collections.Generic.LinkedListNode`1"/> is not linked.
/// </returns>
public LinkedList<T> List { [TargetedPatchingOptOut("Performance critical to inline this type of method across NGen image boundaries")] get; }
/// <summary>
/// Gets the next node in the <see cref="T:System.Collections.Generic.LinkedList`1"/>.
/// </summary>
/// 
/// <returns>
/// A reference to the next node in the <see cref="T:System.Collections.Generic.LinkedList`1"/>, or null if the current node is the last element (<see cref="P:System.Collections.Generic.LinkedList`1.Last"/>) of the <see cref="T:System.Collections.Generic.LinkedList`1"/>.
/// </returns>
public LinkedListNode<T> Next { get; }
/// <summary>
/// Gets the previous node in the <see cref="T:System.Collections.Generic.LinkedList`1"/>.
/// </summary>
/// 
/// <returns>
/// A reference to the previous node in the <see cref="T:System.Collections.Generic.LinkedList`1"/>, or null if the current node is the first element (<see cref="P:System.Collections.Generic.LinkedList`1.First"/>) of the <see cref="T:System.Collections.Generic.LinkedList`1"/>.
/// </returns>
public LinkedListNode<T> Previous { get; }
/// <summary>
/// Gets the value contained in the node.
/// </summary>
/// 
/// <returns>
/// The value contained in the node.
/// </returns>
public T Value { [TargetedPatchingOptOut("Performance critical to inline this type of method across NGen image boundaries")] get; [TargetedPatchingOptOut("Performance critical to inline this type of method across NGen image boundaries")] set; }
}

Widać wyraźnie, że oprócz wartości (Value), mamy wskaźnik na następny i poprzedni element oraz całą listę. Z tego względu, w pojedynczym cache-line, można załadować dużo mniej elementów, niż to ma miejsce w przypadku tablicy\listy.

Problemy z rozmieszczeniem elementów w pamięci są dość częste zatem należy zdawać sobie sprawę, jak to działa w przypadku poszczególnych struktur danych.

Tablicami wielowymiarowy zajmowałem  już się tutaj. Dla przypomnienia:

for (int row = 0; row < N; row++)
{
  for (int column = 0; column < N; column++)
  {
    array[row, column] = GetRandomValue();
  }
}

for (int column = 0; column < N; column++)
{
  for (int row = 0; row < N; row++)
  {
    array[row, column] = GetRandomValue();
  }
}

Jeśli nie jest jasne dlaczego jedna z powyższych pętli jest dużo wolniejsza, zachęcam do przeczytania ponownie wspomnianego wpisu.

Leave a Reply

Your email address will not be published.