Azure i RIA Services

Azure to potężna platforma umożliwiająca przetwarzanie w chmurze. Po zainstalowaniu SDK szybko okaże się jednak , że brakuje tam szablonów wspomagających tworzenie aplikacji opartych o RIA Services. W poście przedstawię więc krok po kroku jak można stworzyć projekt RIA Services współpracujący z Azure.

Zaczynamy od stworzenia podstawowego projektu “Windows Cloud Service”.

image

Jako WebRole wybieramy ASP .NET.

image

Po utworzeniu, okno “Solution Explorer” powinno wyglądać mniej więcej tak:

image

Następnie dodajemy projekt aplikacji Silverlight.

image

Przy tworzeniu należy pamiętać aby zaznaczyć opcje hostowania Silverlight na wcześniej utworzonym Web Role. Ponadto należy również zaznaczyć opcję “Enable .NET RIA Services”.

image

W tej chwili mamy już wszystkie projekty utworzone. Następnym zadaniem jest dodanie referencji do niezbędnych bibliotek DLL oraz modyfikacja plików konfiguracyjnych.

W projekcie  WebRole dodajemy  referencje do 3 bibliotek: System.ComponentModel.DataAnnotations, System.Web.DomainServices oraz System.Web.Ria.

image

Następnie w pliku Web.config dopisujemy następujący HTTP handler:

<add name="DataService" verb="GET,POST" path="DataService.axd" type="System.Web.Ria.DataServiceFactory, System.Web.Ria, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31BF3856AD364E35" />

Kolejnym krokiem jest modyfikacja projektu Azure. Otwieramy plik ServiceDefinition.csdef a następnie ustawiamy atrybut enableNativeCodeExecution na true dla elementu WebRole:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ServiceDefinition name="CloudService1" xmlns="http://schemas.microsoft.com/ServiceHosting/2008/10/ServiceDefinition">
 <WebRole name="WebRole1" enableNativeCodeExecution="true">
  <InputEndpoints>
   <InputEndpoint name="HttpIn" protocol="http" port="80" />
  </InputEndpoints>
  <ConfigurationSettings>
   <Setting name="DiagnosticsConnectionString" />
  </ConfigurationSettings>
 </WebRole>
</ServiceDefinition>

W tej chwili mamy już gotowy projekt RIA Service wykorzystujący platformę Azure. Możemy teraz stworzyć sobie ADO .NET Entity Data Model a następnie Domain Service w celu przetestowania stworzonego projektu. Krótki przegląd możliwości RIA Services znajdziecie tutaj.

Leave a Reply

Your email address will not be published.