Liczba dni pomiędzy dwoma datami

Może komuś się przyda. Mając do dyspozycji dwie zmienne DateTime można skorzystać z niejawnej konwersji do TimeSpan i użyć właściwości TotalDays. TotalDays jest typu double więc możliwe wartości to również np. 4.5 dnia.:

DateTime timestamp1=new DateTime(2010,1,20);
DateTime timestamp2 = new DateTime(2010, 1, 25);
TimeSpan timeSpan = timestamp2 - timestamp1;
double daysNumber = timeSpan.TotalDays;

Console.WriteLine(daysNumber);

Leave a Reply

Your email address will not be published.