TPL Dataflows – część VII (BatchedJoinBlock)

W ostatnich postach pisałem o JoinBlock oraz BatchedBlock czyli o blokach grupujących.  Dzisiaj czas na połączenie tych dwóch konstrukcji, a mianowicie BatchedJoinBlock. Jak sama nazwa sugeruje, block będzie łączył elementy z kilku źródeł w Tuple ale zamiast Tuple<T> (czysty Join) będzie to Tuple<IList<T>> czyli elementy będą dodatkowo buforowane. Zmodyfikujmy ostatni przykład:

internal class Program
{
  private static void Main(string[] args)
  {
    var joinBlock = new BatchedJoinBlock<string, int>(3);
    joinBlock.LinkTo(new ActionBlock<Tuple<IList<string>, IList<int>>>(data => Display(data)));

    joinBlock.Target1.Post("Klucz");
    joinBlock.Target1.Post("Klucz 2");
    joinBlock.Target2.Post(5);
    joinBlock.Target2.Post(6);
    joinBlock.Target1.Post("Klucz 3");

    Console.ReadLine();
  }

  private static void Display(Tuple<IList<string>, IList<int>> data)
  {
    foreach (string key in data.Item1)
      Console.WriteLine(key);

    foreach (int value in data.Item2)
      Console.WriteLine(value);
  }
}

Na ekranie wyświetli się:

image

Dlaczego? Określiliśmy rozmiar porcji na 3 elementy. Pierwszym elementem jest “Klucz”, drugim “Klucz2” a ostatnim 5. Przekazany rozmiar w konstruktorze zatem określa liczbę wszystkich właściwości Tuple.

Myślę, że taki krótki opis wystarczy. Jeśli ktoś rozumie BatchedBlock oraz JoinBlock (opisane w poprzednich postach) z pewnością zrozumie BatchedJoinBlock – po prostu blok zwraca Tuple<IList<T>…>.

W kolejnym wpisie postaram się już o jakiś sensowniejszy przykład z użyciem grupujących bloków.

Leave a Reply

Your email address will not be published.