Kiedy stałe (const) są złą praktyką?

Kilka postów wcześniej pisałem o różnicach między const a read-only. Dzisiaj  chciałbym pokazać scenariusz, który pokazuje kiedy NIE używać słowa const. Const jest doskonałym rozwiązaniem dla liczb, które są po prostu ZAWSZE stałe. Przykład? Liczba PI ma jedną wartość i oczywiście nigdy się nie zmieni.

Istnieją jednak przypadki gdzie liczby w kodzie są zastępowane stałymi co nie zawsze jest dobrym wzorcem. Załóżmy, że mamy klasę przechowującą pewne parametry algorytmu:

namespace ClassLibrary1
{
  public class Consts
  {
    public const int N = 10;
  }
}

Proszę zauważyć, że klasa jest zlokalizowana w osobnej bibliotece. Następnie w innej aplikacji musimy wykorzystać taką stałą:

namespace ConsoleApplication1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine(Consts.N);
    }
  }
}

Co prawda uniknęliśmy magic numbers ale niestety kod nie jest elastyczny. Jak wiemy, const nie alokuje pamięci a jest wstawiany w procesie kompilacji. Jeśli użytkownik biblioteki zmieni wartość N wtedy uruchomienie aplikacji nie wyświetli nowej wartości. Po prostu liczba jest wstawiana w czasie kompilacji i zawsze zarówno ClassLibrary1 jak i ConsoleApplication1 muszą zostać przekompilowane. Tak naprawdę N nie jest stałą  (bo może ulec zmianie) a wartością   tylko do odczytu i lepiej wykorzystać readonly:

public static class Consts
{
  public static readonly int N = 55;
}

Przy każdej modyfikacji N wystarczy tylko przekompilować ClassLibrary1. Wniosek taki, że const lepiej używać dla symboli (które zawsze mają taką samą nazwę) a readonly dla wartości, które może modyfikować tylko autor.  Oczywiście ma to znaczenie w aplikacjach modularnych a nie składających się z pojedynczej biblioteki. Często stałe są używane wyłącznie w jednej bibliotece i wtedy również nie ma problemu z wersjonowaniem ich.

One thought on “Kiedy stałe (const) są złą praktyką?”

 1. Albo stosować “const” z modyfikatorem “private” w klasie lub “internal” w bibliotece. Wartości stałe są wstawiane “inline” w kodzie skompilowanym, który dzięki temu może być lepiej optymalizowany.

  Natomiast w przypadku potrzeby publikowania ich wartości lepiej napisać metody (interfejsy), które je zwracają.

Leave a Reply

Your email address will not be published.