5 thoughts on “Dobre i złe praktyki w C# – część VI”

  1. “W .NET nie magicznego atrybutu lub interfejsu wymuszającego na klasie niezmienność.” Chyba powinno być “nie ma magicznego atrybutu” 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published.