Wywoływanie zdarzeń za pomocą metod rozszerzających

O zdarzeniach było już wielokrotnie na blogu. Pokazywałem różne sposoby wywołania zdarzeń. Najpopularniejszym chyba sposobem jest poniższy wzorzec:

public class Person
{
  public event EventHandler FirstNameChanged;
  
  virtual protected void OnFirstNameChanged(EventArgs e)    
  {
    if (FirstNameChanged != null)
      FirstNameChanged(this, e);      
  }
}

Jeśli wielowątkowość wchodzi w grę wtedy lepiej napisać:

public class Person
{
  public event EventHandler FirstNameChanged;
  
  virtual protected void OnFirstNameChanged(EventArgs e)
  {
    EventHandler handler = FirstNameChanged;
    if (handler != null)
      handler(this, e);      
  }
}

Poprzednia instrukcja IF oczywiście była niebezpieczna z punktu widzenia wielowątkowości. W momencie wykonania pierwszego if’a referencja do FirstNameChanged mogłaby zostać ustawiona na NULL tym samym powodując NullReferenceException w momencie wywołania handler’a. Drugi fragment w praktyce działa ale z punktu widzenia wielowątkowości również nie jest bezpieczny. Po pierwsze kompilator mógłby to zoptymalizować i usunąć zmienną tymczasową handler (tym samym niczym by to się nie różniło od pierwszego przykładu). Drugim powodem jest caching, który może spowodować, że nie będzie brana wartość najnowsza a stara z bufora. Z tego co wiem, drugi przykład jest na tyle popularnym wzorcem, że kompilator C# wie o tym i nie będzie próbował zoptymalizować kodu a tym samym spowodować, że kod może zakończyć się NullReferenceException. Z tego względu powszechnie uznaje się, że kod jest bezpieczny. Jeśli jednak ktoś chce pisać kod, który z punktu matematycznego jest poprawny wtedy należy użyć np. Interlocked.Exchange:

public class Person
{
  public event EventHandler FirstNameChanged;

  protected virtual void OnFirstNameChanged(EventArgs e)
  {
    EventHandler handler = Interlocked.CompareExchange(ref FirstNameChanged, null, null);

    if (handler != null)
      handler(this, e);
  }
}

Trzeba przyznać, że jest to dość czasochłonne i nudne – za każdym razem trzeba pisać instrukcję IF. Z tego względu warto napisać metodę rozszerzająca dla EventArgs:

public static class EventArgsExtensions
{
  public static void Raise<TEventArgs>(this TEventArgs e,
                    Object sender, ref EventHandler<TEventArgs> eventHandler)
    where TEventArgs : EventArgs
  {
    EventHandler<TEventArgs> handler = Interlocked.CompareExchange(ref eventHandler, null, null);
    if (handler != null) 
      handler(sender, e);
  }
}

Teraz w OnFirstNameChanged wystarczy:

public class Person
{
  public event EventHandler<EventArgs> FirstNameChanged;

  protected virtual void OnFirstNameChanged(EventArgs e)
  {
    e.Raise(this,ref FirstNameChanged);
  }
}

Innym ciekawym sposobem jest rozszerzenie samego handler’a”:

static public class EventExtensions
{
  static public void RaiseEvent(this EventHandler eventHandler, object sender, EventArgs e)
  {
    var handler = eventHandler;
    if (handler != null)
      handler(sender, e);
  }
  static public void RaiseEvent<T>(this EventHandler<T> eventHandler, object sender, T e)
    where T : EventArgs
  {
    var handler = eventHandler;
    if (handler != null)
      handler(sender, e);
  }
}

W takim przypadku wywołanie FirstNameChanged sprowadza się do:

public class Person
{
  public event EventHandler<EventArgs> FirstNameChanged;

  protected virtual void OnFirstNameChanged(EventArgs e)
  {
    FirstNameChanged.RaiseEvent(this,e);
  }
}

4 thoughts on “Wywoływanie zdarzeń za pomocą metod rozszerzających”

 1. IMO ten kod jest nadmiarowy.
  Żeby to miało głębszy sens należałoby ukryć extensiona w jakimś namespacie z ThreadSafe w nazwie. Albo samą funkcję wywołującą zdarzenie jakoś oznaczyć że to “nadmiarowa, ale za to threadsafe” wersja.

 2. Czy w ostatnim przykładzie rozszerzenia FirstNameChanged.RaiseEvent(this,e); nie może rzucić NullReferenceExcetpion ?

Leave a Reply

Your email address will not be published.