C# 5.0: Atrybuty CallerMemberName, CallerFilePath oraz implementacja interfejsu INotifyPropertyChanged

W c# 5.0 dodano dwa nowe atrybuty: CallerMemberName oraz CallerFilePath. Można je stosować do domyślnych parametrów metod:

static private void Print([CallerMemberName]string methodName = null, [CallerFilePath]string fileName = null)
{
 Console.WriteLine(methodName);
 Console.WriteLine(fileName);
}

Wywołanie powyższej metody bez podania argumentów spowoduje przekazaniem nazwy metody, która wywołała Print oraz ścieżki pliku w którym znajduje się ta metoda:

Print();

Jeśli Print został wywołany w metodzie Main wtedy methodName zawiera tekst “Main”.

Jak to jednak może się przydać w praktyce? Pierwsza sprawa to loggery – w łatwy sposób można zapisać nazwę pliku oraz stacktrace. Dla programistów WPF oraz ViewModel jednak warto pokazać pewny przykład, który ułatwia implementacje INotifyPropertyChanged. Jedną z możliwych implementacji w “dawnych” czasach była:

public class ViewModel : INotifyPropertyChanged
{
  private string _text;
  public string Text
  {
    get { return _text; }
    set
    {
      _text = value;
      OnPropertyChanged("Text");
     
    }
  }
  virtual protected void OnPropertyChanged(string propName)
  {
    if (PropertyChanged != null)
    {
      PropertyChanged(this, new PropertyChangedEventArgs(propName));
    }
  }
  public event PropertyChangedEventHandler PropertyChanged;
}

Czasami programiści zamiast przekazywać po prostu string wykorzystywali lambda. W C# 5.0 można jednak wykorzystać wspominany atrybut:

public class ViewModel : INotifyPropertyChanged
{
  private string _text;
  public string Text
  {
    get { return _text; }
    set
    {
      _text = value;
      RaisePropertyChanged();
     
    }
  }
  virtual protected void RaisePropertyChanged([CallerMemberName]string propName=null)
  {
    if (PropertyChanged != null)
    {
      PropertyChanged(this, new PropertyChangedEventArgs(propName));
    }
  }
  public event PropertyChangedEventHandler PropertyChanged;
}

Atrybut spowoduje przekazane do propName tekstu “Text”. Moim zdaniem łatwe i eleganckie – nie trzeba dłużej na sztywno przekazywać stringów albo korzystać z nieco wolniejszej lambdy.

2 thoughts on “C# 5.0: Atrybuty CallerMemberName, CallerFilePath oraz implementacja interfejsu INotifyPropertyChanged”

Leave a Reply

Your email address will not be published.