Code review: słowo kluczowe using

W postach oznaczonych “Code review” zamierzam przedstawiam dobre i złe praktyki pisania kodu. Posty przeważnie będą składały się z fragmentu kodu i opisu co jest w nim źle. Dziś spójrzmy na:

StreamReader streamReader = new StreamReader(File.Open(path, FileMode.Open));
string header = streamReader.ReadLine();
string dataPoints = streamReader.ReadLine();
string[] dataPointArray = dataPoints.Split(new char[]{';’});
streamReader.Close();

Co w tym jest jest nie tak? W przypadku gdy np. ReadLine wyrzuci wyjątek, nie będziemy mieli opcji zamknięcia pliku. Dużo lepiej wszelkie operacje IO przechowywać w wyrażeniu using:

using(StreamReader streamReader = new StreamReader(File.Open(path, FileMode.Open)))
{
  string header = streamReader.ReadLine();
  string dataPoints = streamReader.ReadLine();
  string[] dataPointArray = dataPoints.Split(new char[]{';’});
}

14 thoughts on “Code review: słowo kluczowe using”

 1. Dyrektywa dodatkowo pamięta o wywoływaniu Dispose() na rzecz obiektu
  (BTW: nie da się “wsadzić” w using klasy nie obsługującej IDisposable).

  Mam jedno pytanie są jakieś “plusy dodatnie” za utworzenie obiektu StreamReader na podstawie strumienia zwracanego z File.Open(…) niż użyć konstruktor klasy StreamReader(string); gdzie string jest ścieżką do pliku?

 2. @Soltys:
  Using sluzy wlasnie do zwalniania pamieci. Ale dla StreamReader Dispose metoda to po prostu zwykly Close i dlatego nadaje sie tutaj. Jesli z jakich powodow wykonanie wyjdzie poza {} to dokona sie Dispose czyli zamkniecie pliku.

 3. Moim zdaniem “wszystkie” klasy implementujące interfejs IDisposable powinny być wykorzystywane poprzez using. Chyba, że ktoś będzie ręcznie obsługiwał wystąpienie wyjątku, bądź z innych przyczyn chce bawić się w konstrukcję try,catch,finnaly.

 4. Można by tu jeszcze dodać, że zmiennych zdeklarowanych w using nie można przekazywać przez referencję, np:

  using (FileStream stream = new FileStream(@”c:\test.txt”, FileMode.Open))
  {
  Test(ref stream);
  }

  lecz deklarując tę zmienną poza using już można, np:

  FileStream stream = null;
  using (stream = new FileStream(@”c:\test.txt”, FileMode.Open))
  {
  Test(ref stream);
  }

 5. Rozumiem, że using zastępuje:
  try {
  inicjacja obiektu (byłby w “using”)
  ..
  }
  finally
  {
  //close/dispose na obiekcie zainicjowanym (byłby w “using”)
  }

  ale czy zawsze jest to wymagane? Jeśli obiekt jest zarządzalny przez .net to czy GC sam nam go nie zwolni?
  Np obiekt EntitFramework (ObjectContext), czy nie zostanie zwolniony jak trafi w “ręce” GC?

 6. @Damian
  1.Fakt, using kompiluje się mniej więcej do czegoś takiego:

  Foo foo = null;
  try {
  foo = new Foo();
  }
  finally {
  if(foo != null)
  foo.dispose()
  }

  2. Masz rację, ObjectContext jako obiekt zarządzany zostanie zwolniony przez GC jeśli nie będzie do niego referencji w chwili odśmiecania. Owinięcie użycia ObjectContext w blok using to po prostu jawne zażądanie zwolnienie zasobów w chwili opuszczenia tego bloku. Inaczej jest oczywiście z obiektami niezarządzanymi przez CLR.

 7. Z wielokrotnymi blokami using wiąże się też miła składnia, o której sporo osób nie wie, tzn. można napisać:

  using(Foo foo = new Foo())
  using(Foo foo2 = new Foo())
  {

  }

  zamiast

  using(Foo foo = new Foo())
  {
  using(Foo foo2 = new Foo())
  {

  }
  }

 8. Btw. Czy da się użyć usinga tak jak nowej składni try…catch w Javie 7:
  try (Closable closabe = createClosble)
  {
  }
  catch(SomeException specifficEx)
  {
  }
  catch(Exception ex)
  {
  }
  finally
  {
  }
  Bo zastosowanie tej konstrukcji wydaje się być szersze niż usinga

 9. @dooh:
  Dzięki za informacje. Nie będę miał już wątpliwości:)

  @Piotr Zieliński:
  Czekamy na następny wpis;)

 10. @dooh:
  Taka ciekawostka, która powoduje, że to “mniej-więcej” ma wyjątki:

  using(Foo foo = new Foo(1))
  {
  foo = new Foo(2);
  }
  wykona Dispose na obiekcie utworzonym z parametrem 1, natomiast:

  try
  {
  foo = new Foo(1);
  foo = new Foo(2);
  } finally
  {
  foo.Dispose();
  } wykona Dispose na obiekcie utworzonym z parametrem 2

Leave a Reply

Your email address will not be published.