Indeksy clustered oraz non-clustered.

Indeksy są dobrym mechanizmem na optymalizację często powtarzających się zapytań. Przykładowo rozważmy następujące zapytanie:

SELECT FirstName,LastName FROM Persons where Age>30

Dla dużej ilości danych, wykonanie powyższego kodu może trochę potrwać. Jeśli dodalibyśmy indeks na kolumnie Age, czas wykonania znaczącą by się skrócił ponieważ dane byłyby w pewnym stopniu sortowane w pamięci (w dużym uproszczeniu dane są przechowywane w strukturze drzewiastej, która znacznie przyśpiesza selekcję).

Tematem postu jednak nie są podstawy indeksów a jego typy. Clusted to podstawowy typ, który jest automatycznie tworzony dla kluczy głównych. Dla tabeli może powstać wyłącznie jeden taki indeks ponieważ stanowi on tak naprawdę fizyczne uporządkowanie danych. Wiersze dodawane do tabeli, domyślnie są zatem sortowanie po kluczu głównym. Każde wywołanie po kluczu indeksu clusted jest zawsze  zapytaniem na tzw. covered indeks – indeksie pokrytym. W przypadku powyższego zapytania, o ile indeks został stworzony na kolumnie Age, zapytanie zostanie w pełni zoptymalizowane. W przypadku indeksów non-clusted wszystkie kolumny występujące w zapytaniu (także FirstName, LastName) muszą być dołączone do indeksu w sekcji include – tworzymy więc indeks na Age, z dołączanymi kolumnami FirstName oraz LastName. W przeciwnym przypadku (brak kolumn w include) stworzenie indeksu nie byłoby w stanie w pełni zoptymalizować zapytania.

Liczba indeksów non-clusted jest również ograniczona – maksymalnie 249 chodź to zależy od wersji systemu bazodanowego.

To co warto zrozumieć, to fakt, że indeksy optymalizują wyłącznie operacje selekcji. Ze względu na potrzebę przebudowania drzewa po każdej operacji INSERT, DELETE, UPDATE po dodaniu indeksów są one znacznie wolniejsze.

Common Table Expressions (CTE) w T-SQL

CTE w T-SQL można porównać do tymczasowej tabeli. Prawdziwa siła CTE jednak tkwi w możliwości rekurencyjnego przechodzenia przez węzły. Ogólna zasada tworzenia wygląda następująco:

WITH expression_name [ ( column_name [,...n] ) ]

AS

( CTE_query_definition ) 

exoression_name stanowi nazwę obiektu CTE. Następnie listujemy wszystkie kolumny, które będą występować w CTE. Za słowem kluczowym AS występuje selekcja danych – tak jak w zwykłych widoku. Stwórzmy więc obiekt CTE:


WITH FirstCte (FirstName,LastName)
AS
(
  SELECT FirstName,LastName from Address where ID_PERSON in (1,2,3);
)

Korzystanie z CTE niczym nie różni się od wykonywania zapytań na zwykłej tabeli:

select FirstName FROM FirstCte order BY LastName desc;

CTE służy jednak głównie do rekurencyjnych zapytań. Klasycznym przykładem jest struktura pracowników w firmie – każdy ma przełożonego itp. Dla testów stwórzmy tabelę, która zawiera 3 kolumny (ID_EMPLOYEE,ID_MANAGAER,TITLE). Definicja CTE składa się zawsze z przynajmniej dwóch zapytań  rozdzielonych klauzulą UNION ALL. Pierwsze zapytania to tzw. kotwica (anchor) – generuje pierwszy wiersz drzewa. Druga z kolei wykorzystuje zdefiniowaną kotwicę oraz odwołuje się do samego obiekt CTE, tym samym powodując rekurencję. Podejrzewam, że w tej chwili jest to kompletnie niezrozumiałe więc przejdźmy od razu do przykładu:

WITH EmployeeStructureCte (ManagerID, EmployeeID, Title, Level)
AS
(
  SELECT e.ManagerID, e.EmployeeID, e.Title, 
    0 AS Level
  FROM Employees as e WHERE ManagerID IS NULL --kotwica
  UNION ALL
  SELECT e.ManagerID, e.EmployeeID, e.Title,
    Level + 1
  FROM Employees as e  
  INNER JOIN EmployeeStructureCte AS cte
    ON e.ManagerID = cte.EmployeeID;
)

Prześledźmy po kolei działanie powyższej struktury (która może wydawać się dziwna na pierwszy rzut oka). Najpierw wywoływana jest kotwica, która zwróci:

ManagerID EmployeeID Title Level
NULL 1 Szef 0

Nic nadzwyczajnego – prosta zapytanie SELECT. Drugie zapytanie zwróci np. taki wiersz (lub grupę wierszy):

ManagerID EmployeeID Title Level
1 2 Zastępca szefa 1

Następny krok to już czysta rekurencja- wykorzystujemy właśnie zwrócony wiersz i szukamy podwładnych np.:

ManagerID EmployeeID Title Level
2 3 nie wazne 2
2 4 nie wazne 2

Rekurencja zakończy się w momencie gdy będzie “brakowało” podwładnych:) Wtedy nastąpi połączenie wszystkich wierszy za pomocą UNION ALL. Wygenerowany CTE można wykorzystać np. aby zwrócić wyłącznie pracowników danego szczebla:

SELECT * FROM EmployeeStructureCte where Level = 3

Debugowanie aplikacji Azure – Intellitrace

Zainteresowanych debugowaniem aplikacji Azure umieszczonych już w chmurze zachęcam do przeczytania poniższego artykułu:

http://msdn.microsoft.com/pl-pl/library/gg494954?id=rss

Artykuł zawiera również sporo opisu samego IntelliTrace. Polecam więc również osobom, którzy nie mieli jeszcze okazji zapoznania się z tym mechanizmem (umożliwiającym tzw. “time-travel” podczas debugowania).

IntelliTrace bez Visual Studio

IntelliTrace jest doskonałym narzędziem ułatwiającym debuggowanie przez tzw. “time travel”. Umożliwia to podczas debuggowania np. cofnięcie się do poprzedniej linii lub prześledzenie nagranej wcześniej sesji (w przypadku np. awarii systemu). W tym poście jednak nie będziemy zajmować się obsługą tego narzędzia a scenariuszem w którym mamy zainstalowany program na innym komputerze, na którym nie jest dostępny Visual Studio.

Przede wszystkim na dany komputer należy skopiować następujące pliki (wymagane przez IntelliTrace):

 1. IntelliTrace.exe
 2. IntelliTrace.exe.config
 3. Microsoft.VisualStudio.IntelliTrace.dll
 4. TraceLogProfiler.dll

 

Następnie możemy rozpocząć proces nagrywania poprzez następującą komendę:

IntelliTrace.exe launch /cp:collection_plan.xml Test.exe

Test.exe jest aplikacją, którą będziemy debuggować. Parametr launch uruchamia loggera i aplikację, rozpoczynając tym samym zbieranie informacji.

CollectionPlan jest plikiem XML zawierającym konfigurację IntelliTrace, czyli np. informacje o zbieranych zdarzeniach, szczegółowości itp. Najlepiej obejrzeć sobie plik wygenerowany przez Visual Studio i zmodyfikować go do własnych potrzeb (np. ustawić <DeleteLogOnExit>false</DeleteLogOnExit>).

I to wszystko! Po nagraniu sesji można plik nagrań z powrotem skopiować na komputer developera i odtworzyć debuggowanie już z użyciem Visual Studio i wszystkich ułatwień jakie nam oferuje. Naprawdę przydatna opcja gdy aplikacja działa na jednym komputerze a na drugim już nie…

Metoda generyczna oraz przeładowana nakładka na nią z parametrem Type

Załóżmy, że mamy metodę generyczną:

private void ShowView<T>(object pars)

Teraz chcemy zdefiniować nakładkę na nią, która zamiast parametru T przyjmowałaby Type:

private void ShowView(Type type, object pars)

Dodatkowym wymogiem jest niedublowanie logiki zwartej w tej metodzie. Aby wywołać wersję generyczną z niegenerycznej należy użyć mechanizmu refleksji:

private void ShowView(Type type, object pars)
{
  MethodInfo methodInfo=GetType().GetMethod("ShowView");
  MethodInfo genericMethod= methodInfo.MakeGenericMethod(type);
  genericMethod.Invoke(this,new object[]{pars});
}